Els van Wijngaarden

Geboortedatum 29-12-1976

Geboorteplaats Dordrecht

Website http://www.elsvanwijngaarden.com/nl
Twitter http://@elsvwijngaarden

Geboortedatum
29-12-1976

Geboorteplaats
Dordrecht

Website
http://www.elsvanwijngaarden.com/nl
Twitter
http://@elsvwijngaarden

toon meer

Non-fictieschrijver

Genre
Non-fictie

Thema's
Zingeving

Subthema's
Voltooid leven, zelfgekozen levenseinde, ouderdom

Activiteiten
Voordracht - Lezing

Leeftijdsgroepen
Volwassenen - Senioren

Els van Wijngaarden is als universitair hoofddocent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Haar onderzoek richt zich op levensmoeheid, 'voltooid leven' en het (zelfgekozen) levenseinde in de ouderdom. Zij bestudeert met name de existentiële beweegredenen en de onderliggende sociaal-culturele factoren.

De afgelopen jaren sprak zij uitvoerig met ouderen die hun leven 'voltooid' achten. Over herinneringen, spijt en tevredenheid, twijfels, hoop, tragiek en dilemma's - en over hun wens om te sterven. In haar boek 'Voltooid leven, over leven en willen sterven' beschrijft zij hun verhalen. In de intermezzo's tusen de hoofdstukken door reflecteert ze op vragen die horen tot de meest elementaire van ons bestaan: wat is een goed leven, en wanneer is dat voltooid? En hoe gaan we, als individu en als samenleving, om met ouderdom en de dood?

Publicaties

Voltooid Leven, over leven en willen sterven
2016, Uitgeverij Atlas Contact
Non-fictie