Jeugdliteratuur voor volwassenen 5-08-2019 | Door Redactie

Vakoverstijgend lezen

Vakoverstijgend lezen

Kinderboeken als leermiddel bij alle vakken, in aanvulling op de lesstof. Van Romeinen tot lentekriebels; bij ieder thema in de klas is wel een boek te vinden. Maar hoe gebruik je vervolgens dat boek als leermiddel bij de les?

Sluit aan bij zaakvakken
Kinderboeken zijn een geweldige aanvulling op de les. Een historisch jeugdboek laat een geschiedenisles tot leven komen, en een verhaal dat zich afspeelt in een ander land is een goede ondersteuning bij een aardrijkskundeles. Zeker bij zaakvakken als maatschappijleer, aardrijkskunde of biologie kan een verhaal de les verrijken.

Voorbeelden
Informatieve kinderboeken kunnen goed dienen als aanvulling en soms zelfs vervanging van bestaande lesmethoden. Marc ter Horst komt met een koffer vol echt goede Nederlandse non-fictie naar de PABO en geef tal van voorbeelden hoe je ze in kunt zetten. Uiteraard kunnen de studenten zelf ook met de boeken aan de slag. Een echte eyeopener voor de meeste studenten, ook als het gaat om leesbevordering. 

Martine Letterie vertelt aan de hand van voorbeelden hoe haar historische jeugdboeken kunnen worden ingezet bij oriëntatie op jezelf en de wereld, en bij kunstzinnige oriëntatie. Zo kunnen Nooit meer thuis, Waarom de maan verdwijnt en Dwars door de storm gebruikt worden bij aardrijkskunde en bij verschillende canonvensters van de geschiedenis. Aan de hand van Oorlog zonder vader kan het functioneren en het belang van de rechtstaat worden uitgelegd.