Jeugdliteratuur voor volwassenen 15-09-2021 | Door Redactie

Leesmotivatie

Leesmotivatie

Hoe maak je het leesplezier bij leerlingen zo groot mogelijk? Nodig eens een schrijver of illustrator uit om leerkrachten, ouders of pabostudenten te inspireren kinderen enthousiast te maken over het lezen van jeugdliteratuur. 

Voorbeelden
Marco Kunst geeft graag een workshop over het vinden van inspirerende inhoud die een lezer meesleept en verder laat lezen. Hij begint met een inleiding over het (zingevende) belang van lezen: wat doet het met je, wat is de betekenis van verhalen in ons leven, hoe maken verhalen ons tot wie we zijn? En koppelt daaraan de vraag: hoe zoek je daar voor een kind het juiste boek bij?

Ook Janneke Schotveld geeft graag een workshop met praktisch uitvoerbare tips hoe je van kinderen lezers kunt maken. Ze gaat in op vragen als: Wat kun je doen als je merkt dat kinderen eenzijdig lezen? Waarom helpt het als je zelf ook kinderboeken leest? Wel of geen boekbesprekingen in de klas? Waar haal je je boekenkennis vandaan? Hoe praat je met kinderen over boeken? En hoe kun je creatief schrijven met kinderen inzetten als leesmotiverend middel? 

Annemarie Bon schreef jarenlang de lessuggesties bij de thematitels voor de Kinderboekenweek in opdracht van de CPNB. Zij vertelt leerkrachten en/of ouders graag over het belang van voorlezen. Hoe kunt u kinderen stimuleren en enthousiast maken voor lezen? En waar begint u als u zelf uw kennis van jeugdliteratuur wilt verdiepen?