Schrijvers over thema's 12-05-2022 | Door Redactie

Schrijvers over Thema's geeft auteurs een grotere stem in het maatschappelijk debat

Schrijvers over Thema's geeft auteurs een grotere stem in het maatschappelijk debat

Schrijvers geven uiting aan wat er leeft in de samenleving. Zij laten een frisse wind waaien door complexe thematiek door nieuwe invalshoeken aan te reiken. Zo brengen ze nuance in actuele thema’s. De Schrijverscentrale start daarom een nieuw programma om Nederlandse schrijvers een prominentere plek te geven in het maatschappelijke debat: Schrijvers over Thema’s.

Schrijvers worden doorgaans bij de Schrijverscentrale geboekt om over hun boeken, over literatuur te komen vertellen. Van kinderboekenschrijvers die scholen bezoeken om het leesplezier bij leerlingen aan te wakkeren tot literaire (non-)fictieschrijvers die verhalen tot leven brengen in bibliotheken, boekhandels en festivals. De trend van de laatste jaren is dat schrijvers worden uitgenodigd om over een thema (mee) te praten. Met het programma Schrijvers over Thema’s gaat de Schrijverscentrale zelf op pad om overheden, maatschappelijke organisaties en universiteiten te koppelen aan één van de 5.000 aangesloten auteurs. Aan de hand van een actueel thema wordt gekeken naar een goede match tussen de organisatie en de schrijver.

Verbinding tussen literatuur en maatschappij
“Schrijvers zetten je aan het denken over belangrijke maatschappelijke thema’s”, zegt Anne Zeegers, directeur van de Schrijverscentrale, over het belang van dit nieuwe initiatief. “Ze belichten een thema vanuit een net iets ander perspectief. Ook kunnen ze gelaagdheid inbrengen in het debat. Met het programma Schrijvers over Thema’s beoogt de Schrijverscentrale literatuur en maatschappij met elkaar te verbinden.”

“Schrijvers over Thema’s past binnen een bredere trend van initiatieven om Nederlandse auteurs een prominentere plek te geven in het maatschappelijk debat”, vervolgt Zeegers. “Recent lanceerde het International Literature Festival Utrecht (ILFU) een online platform waar schrijvers met fictie reageren op de actualiteit. Eerder werd de Sociaal Creatieve Raad opgezet, een initiatief om schrijvers en andere kunstenaars te koppelen aan organisaties om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken.”

Thema Ongelijkheid
Het eerste onderwerp van Schrijvers over Thema’s is ongelijkheid. Een overkoepelend thema dat veel mensen raakt.

De negen auteurs die als ambassadeurs van Schrijvers over Thema’s uitgenodigd kunnen worden om te spreken over ongelijkheid zijn: Haroon Ali, Karin Amatmoekrim, Abdelkader Benali, Alex Boogers, Lale Gül, Valentijn Hoogenkamp, Suzanna Jansen, Nelleke Noordervliet en Maartje Wortel.

“Als kind uit een laaggeletterd milieu, opgegroeid in een lage sociale klasse, die te lang niet werd opgemerkt, opboksend tegen vooroordelen en onderwijsapartheid heb ik mijn portie ongelijkheid mogen ervaren”, zegt Alex Boogers. “Ik heb getijgerd, geploeterd, geworsteld en mijzelf omhoog geknokt, dwars door alles heen. Voor mij was er geen andere weg.”

Valentijn Hoogenkamp benadert het thema ongelijkheid vanuit een andere hoek. “In mijn proza en theaterteksten hou ik beklemmende stereotypes tegen het licht en vraag me af wat er nodig is voor verandering. Door me te verdiepen in ongelijkheid op het gebied van gender, stel ik vragen over de gevolgen van seksisme voor mannen, vrouwen en non-binaire personen.”

De Schrijverscentrale licht in de toekomst nieuwe thema’s uit waar andere auteurs aan verbonden zijn.