Schrijvers over thema's 2-03-2023 | Door Anne Bond

Hoe schrijvers bijeenkomsten verrijken

Hoe schrijvers bijeenkomsten verrijken

Het afgelopen jaar hebben schrijvers aan allerlei themabijeenkomsten een bijdrage geleverd. Suzanna Jansen vertelde bijvoorbeeld over armoede bij gemeenten, Abdelkader Benali sprak een gesproken column uit bij een bijeenkomst over een eerlijke groene transitie bij de Provinciale Staten en Alex Boogers ging in op kansengelijkheid in het onderwijs bij de start van een nieuwe docentenopleiding.

Suzanna Jansen spreekt over armoede bij gemeenten

Suzanna Jansen is een van de vele auteurs die lezingen geeft aan overheden. Al 15 jaar lang gaat ze met haar boek Pauperparadijs Nederland door, van gemeenten, adviesraden, sociale diensten tot bij vakbonden en het leger.

Onlangs gaf ze een lezing bij de Gemeente Soest bij de afdeling Sociaal Domein. Teamleider Jozine Lurvink vertelde hierover: "We nodigden Suzanna Jansen uit naar aanleiding van een fusie tussen twee afdelingen. Wij denken na over hoe wij mensen kunnen helpen in het systeem waarin we leven. Het uitnodigen van een schrijver in plaats van een professional uit het veld zorgde voor nieuwe energie en een frisse blik bij collega’s. Het sloeg enorm aan, ik zou het zeker weer doen."

''Vanuit de historie zie je hoe sociale erfbaarheid van armoede werkt en hoe je achtergrond je toekomst beïnvloedt, ook nu. Wie arm is heeft pech, geen schuld. Ik vind het belangrijk dat dat niet vergeten wordt bij het inrichten van onze samenleving." Jansen positioneert zich niet als deskundige, maar haalt de kracht uit haar eigen ervaringen. "Ik ben niet degene die de link legt naar het heden, maar het publiek wel. Dat zie je gebeuren. Plots zien mensen weer het grotere doel, het werkt motiverend, laat opnieuw zien hoe belangrijk het is wat ze doen - met levendige gesprekken als gevolg."

Ook Miranda Rood, netwerkregisseur van de Gemeente Hoorn sluit zich daarbij aan. Suzanna gaf een lezing bij een evenement voor AOW’ers over hoe deze groep hun weg beter kunnen vinden in waar ze recht op hebben. Miranda: "Er heerst een groot taboe op armoede. Dit heeft mede als gevolg dat mensen niet snel hulp vragen en zo in de problemen komen. Suzanna wist met haar verhaal over armoede precies de juiste snaren te raken om dat taboe die dag te laten verdwijnen. Het was voor het publiek en collega’s enorm inspirerend."

Brainstormen over een eerlijke groene transitie met Abdelkader Benali

Abdelkader Benali sloot aan bij een bijeenkomst van Het Groene Brein. Deze stichting werkt in opdracht voor de Provincie Zuid Holland en denkt na over hoe we op een eerlijke manier de groene transitie kunnen maken. Dit doen ze samen met burgers en verschillende stakeholders uit het veld. Projectmanager Manon Veldhoven betrekt graag kunstenaars en schrijvers bij de bijeenkomsten. "Poëzie en beeld spreekt veel meer tot de verbeelding dan het zoveelste rapport. We wilden Abdelkader Benali vanwege zijn betrokkenheid bij het onderwerp en de provincie graag betrekken bij de laatste sessie. Tijdens onze brainstorm liep hij rond en luisterde mee. Aan het einde las hij zijn column voor; hij vatte de middag poëtisch samen. Iedereen reageerde enthousiast en herkende zich in het verhaal. Het was ontwapenend, maakte de uitkomsten toegankelijker en opende weer het gesprek met elkaar. We gebruiken citaten uit de column nu ook in ons rapport."

Ook Abdelkader Benali was erg te spreken over de bijeenkomst. "Ik ben het luisterende oor dat aan het einde terugkoppeling geeft in de vorm van een gesproken column. Ik vat samen wat er is gebeurd en breng daarmee een kruisbestuiving op gang. Mensen vinden het vaak bijzonder wat ik doe. Ze krijgen een andere weergave van de dag en het zet ze opnieuw aan het denken. Zo kan ik echt een mooie bijdrage leveren."

Ook in het hoger onderwijs schuiven schrijvers vaak aan. Bijvoorbeeld als onderdeel van een Studium Generale programma van universiteiten, als artist in residence, voor het literaire perspectief van studenten, maar ook voor openingen van het academisch jaar of de start van een nieuwe opleiding. Om die laatste reden was Alex Boogers onlangs bij de Hogeschool Rotterdam. Op een feestelijke middag opende docenten van de Hogeschool van Rotterdam samen met de schoolbesturen, studenten en Wethouder Onderwijs Said Kasmi van de Gemeente Rotterdam de nieuwe opleiding zij-instromers Speciaal Onderwijs.

Alex Boogers gaf een lezing over kansengelijkheid en het belang van de leerkracht.. Coördinator van de opleiding Letty Weima was heel enthousiast over zijn bijdrage. "Alex kan als geen ander vertellen over kansengelijkheid in het onderwijs. Wat het met je doet als een leerkracht in je gelooft of je juist laat twijfelen. Hij is daarbij ook nog eens een Rotterdammer die als persoon dichtbij onze studenten en de school staat. We hebben bewust gekozen voor een auteur in plaats van een onderwijsdeskundige vanwege zijn sterke verhaal uit de praktijk." Dat zijn toevoeging een sterke meerwaarde was bij de feestelijke bijeenkomst benadrukt Letty meermaals. "Zowel de studenten, schoolbesturen als de wethouder waren heel enthousiast over zijn verhaal en gaven aan dat zijn blik op het onderwijs, kansengelijkheid en het belang van een goede leerkracht een hele waardevolle was."

Ook Alex zelf was enthousiast over het bezoek. "Mijn lezingen gaan altijd over (on)gelijkheid en alles wat daarin verscholen ligt. Je bent een leraar, je moet kinderen altijd blijven zien. Juist tegen het decor waar ze staan: dan zie je hun behoefte sterker en kun je beter helpen. Na afloop ga ik altijd graag in gesprek met de zaal."

Kijk voor meer informatie op de pagina van Schrijvers over Thema's

Fotograaf: Tim Buiting