Kennis en Inspiratie - Scholen - Organisaties - Auteurs 1-01-2021 | Door Redactie

Speciale kortingsacties van De Schrijverscentrale 2021

Speciale kortingsacties van De Schrijverscentrale 2021

Ook in 2021 zit het team van De Schrijverscentrale er weer klaar voor om auteurs op pad te sturen, online en op locatie! In samenwerking met verschillende partners zijn er bijzondere projecten met kortingsacties op een schrijversbezoek opgezet. Hier vindt u een overzicht van de lopende projecten in 2021.

Voor de jeugdsector

Eerst twee handige, financiële weetjes voor de jeugdsector:

  • Onze gebruikelijke subsidie op het basishonorarium bij jeugdauteurs is ook in 2020 gewoon van kracht.
  • De Schrijverscentrale is Cultuurkaartacceptant. Fijn nieuws voor het VO: Het restant Cultuurkaart-budget van schooljaar 2019-2020 wordt bij de scholen die in 2020-2021 weer deelnemen aan de Cultuurkaart overgeheveld naar Cultuurkaartjaar 2020-2021.  Het kan dus samen met het nieuwe tegoed het gehele Cultuurkaartjaar besteed worden.
Spoken word

Looptijd: t/m het einde van schooljaar 2020-2021 (zolang de voorraad strekt)
Doelgroep: alle
Korting mogelijk gemaakt door: Nederlands Letterenfonds

Heeft u er wel eens aan gedacht dat u ook spoken word-artiesten kunt uitnodigen? Er is een prachtig filmpje gemaakt van spoken word-optredens op scholen dat u een mooie indruk geeft. Voor de rest van het jaar kunt u bij ons spoken word-artiesten boeken voor een speciaal tarief, mogelijk gemaakt door het Letterenfonds. U kunt een spoken sord-artiest boeken voor een optreden, interview of interactieve workshop met introductiekorting.

Stimuleringsregeling Schrijversbezoeken Bibliotheek op School

Looptijd:  t/m juli 2021
Doelgroep: PO en VO in de stimuleringsregeling Bibliotheek op School
Korting mogelijk gemaakt door: De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school zet graag in op de auteur als leesbevorderaar. Om scholen en bibliotheken te stimuleren auteurs uit te nodigen, is hiervoor € 500 opgenomen in de Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school 2020/2021. Dat bedrag kan gebruikt worden voor schrijversbezoeken via De Schrijverscentrale, zowel uit het virtuele aanbod van Schrijver op je scherm.nl als echte schrijversbezoeken. Informatie over de voorwaarden van de regeling vindt u hier.

Boek een auteur uit Een Stuk! meer

Looptijd:  t/m juli 2021 (zolang de voorraad strekt)
Doelgroep: VMBO
Korting mogelijk gemaakt door: De Schrijverscentrale en het Nederlands Letterenfonds

Heeft u de (voor)leesbundel Een STUK! meer behandeld in de klas? De Schrijverscentrale biedt in samenwerking met de Leescoalitie de mogelijkheid om een auteur uit de bundel voor een (online) workshop met een speciale korting te boeken.

Extra Steunmaatregel voor Boekhandels en Schrijvers

Looptijd: tot 1 juli 2021 (zolang de voorrad strekt)
Doelgroep: alle

Boekhandels kunnen via De Schrijverscentrale een of meer schrijversoptredens boeken, waarbij het Letterenfonds het honorarium voor de schrijvers subsidieert tot maximaal € 500 per optreden. Daarnaast ontvangt de boekhandel via de Boekverkopersbond een extra bijdrage van € 500 voor de organisatiekosten. Boekhandels kunnen tot 1 juli 2021 auteurs boeken, maar de schrijversactiviteiten kunnen eventueel later in het jaar plaatsvinden. Kijk hier voor meer informatie en hier voor de voorwaarden.