Organisaties - Auteurs - Scholen - Kennis en Inspiratie 1-01-2021 | Door Redactie

Speciale kortingsacties van De Schrijverscentrale 2021

Speciale kortingsacties van De Schrijverscentrale 2021

Ook in 2021 zit het team van De Schrijverscentrale er weer klaar voor om auteurs op pad te sturen, online en op locatie! In samenwerking met verschillende partners zijn er bijzondere projecten met kortingsacties op een schrijversbezoek opgezet. Hier vindt u een overzicht van de lopende projecten in 2021.

Voor de jeugdsector

Eerst twee handige, financiële weetjes voor de jeugdsector:

  • Onze gebruikelijke subsidie op het basishonorarium bij jeugdauteurs is ook in 2020 gewoon van kracht.
  • De Schrijverscentrale is Cultuurkaartacceptant. Fijn nieuws voor het VO: Het restant Cultuurkaart-budget van schooljaar 2019-2020 wordt bij de scholen die in 2020-2021 weer deelnemen aan de Cultuurkaart overgeheveld naar Cultuurkaartjaar 2020-2021.  Het kan dus samen met het nieuwe tegoed het gehele Cultuurkaartjaar besteed worden.
Boek een dichter

Looptijd:  1-1 t/m 3-2-2021
Doelgroep: alle
Korting mogelijk gemaakt door: Nederlands Letterenfonds

Met de actie ‘Boek een dichter’ van De Schrijverscentrale en het Nederlands Letterenfonds kunnen scholen (basis-, voortgezet en hoger onderwijs), bibliotheken, boekhandels, theaters en festivals één of meer dichters tegen een aantrekkelijk, gereduceerd tarief boeken voor een lezing of workshop in aanloop naar en tijdens de Poëzieweek. Mag gecombineerd worden met de Schrijver op je Scherm-subsidie.

Spoken word

Looptijd: t/m het einde van schooljaar 2020-2021 (zolang de voorraad strekt)
Doelgroep: alle
Korting mogelijk gemaakt door: Nederlands Letterenfonds

Heeft u er wel eens aan gedacht dat u ook spoken word-artiesten kunt uitnodigen? Er is een prachtig filmpje gemaakt van spoken word-optredens op scholen dat u een mooie indruk geeft. Voor de rest van het jaar kunt u bij ons spoken word-artiesten boeken voor een speciaal tarief, mogelijk gemaakt door het Letterenfonds. U kunt een spoken sord-artiest boeken voor een optreden, interview of interactieve workshop met introductiekorting.

Stimuleringsregeling Schrijversbezoeken Bibliotheek op School

Looptijd:  t/m juli 2021
Doelgroep: PO en VO in de stimuleringsregeling Bibliotheek op School
Korting mogelijk gemaakt door: De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school zet graag in op de auteur als leesbevorderaar. Om scholen en bibliotheken te stimuleren auteurs uit te nodigen, is hiervoor € 500 opgenomen in de Stimuleringsregeling de Bibliotheek op school 2020/2021. Dat bedrag kan gebruikt worden voor schrijversbezoeken via De Schrijverscentrale, zowel uit het virtuele aanbod van Schrijver op je scherm.nl als echte schrijversbezoeken. Informatie over de voorwaarden van de regeling vindt u hier.

Boek een auteur uit Een Stuk! meer

Looptijd:  t/m juli 2021 (zolang de voorraad strekt)
Doelgroep: VMBO
Korting mogelijk gemaakt door: De Schrijverscentrale en het Nederlands Letterenfonds

Heeft u de (voor)leesbundel Een STUK! meer behandeld in de klas? De Schrijverscentrale biedt in samenwerking met de Leescoalitie de mogelijkheid om een auteur uit de bundel voor een (online) workshop met een speciale korting te boeken.