Tarieven

De Schrijverscentrale hanteert verschillende tarieven, afhankelijk van de auteur, de soort activiteit en de duur van een bezoek.

In samenwerking met verschillende partners zijn er bijzondere projecten met kortingsacties op een schrijversbezoek opgezet. Hier vindt u een overzicht van de lopende projecten in 2023.

Per 1 juli 2023 wijzigen onze tarieven! 
Voor aanvragen die vanaf 1 juli 2023 worden ingediend gelden onze nieuwe tarieven. Het basishonorarium voor schrijvers wordt verhoogd met € 20,00. 
Omdat het basishonorarium voor jeugdschrijvers afhankelijk is van meerdere factoren, is het nieuwe basishonorarium voor jeugdschrijvers via de Rekentool te berekenen. Tot 1 juli zullen hier de nu geldende tarieven worden weergegeven. Tel € 20,00 bij het weergegeven honorarium op en je weet wat het bedrag na 1 juli zal zijn. In een enkel geval komt het honorarium boven € 454,50. Dan komt er nog een beperkt bedrag bij vanwege de verhoging van de bemiddelingskosten.
Het basishonorarium voor schrijvers voor volwassenen gaat van € 265,00 naar € 285,00. 

Ook de berekening van onze bemiddelingskosten wijzigt per 1 juli 2023. Vanaf dan brengen we de organisator 10% van het auteurshonorarium (excl. btw) in rekening, met als ondergrens € 45,45 excl. btw.

Volwassenen

Auteurs bepalen zelf hun honorarium. De Schrijverscentrale hanteert een basistarief van 265 euro waarop een subsidie kan worden verstrekt voor niet-cömmerciele instellingen, maar veel (bekende) auteurs vragen een hoger tarief. Bijkomende kosten: reiskosten, € 55 administratiekosten (voor overheden en maatschappelijke organisaties geldt een tarief van € 110) en in enkele gevallen btw. De tarieven van specifieke auteurs vraagt u op door een offerte aan te vragen.

Jeugd

Wanneer u een jeugdauteur wil uitnodigen voor een schoolgebonden groepsbezoek gelden er voor de meeste auteurs gesubsidieerde tarieven, afhankelijk van onder meer de groepsgrootte en de lesduur per groep. Bijkomende kosten: reiskosten, € 55 administratiekosten en in enkele gevallen btw. U kunt de kosten hiervan binnen een minuut berekenen met onze online Rekentool:

bereken de prijs voor een groepsbezoek


Wilt u een jeugdauteur uitnodigen voor een openbaar bezoek of heeft u speciale wensen? Vraag de kosten op via een offerte.