Driemaal groep 3 Schrijverstournee

In het najaar van 2022 start De Schrijverscentrale met een gloednieuwe leesplezier-campagne voor groepen 3: de Driemaal groep 3 Schrijverstournee. Traditioneel ligt in groep 3 de focus op technisch leren lezen. Het behouden en vergroten van plezier is echter ook belangrijk voor verder leessucces. Daar gaat Driemaal groep 3 bij helpen!

Bij de Driemaal groep 3 Schrijverstournee ontmoeten de kinderen maar liefst drie verschillende auteurs en illustratoren. Een schrijver in de klas maakt het lezen leuker, blijkt uit onderzoek. Schrijversbezoeken passen bovendien bij meerdere kerndoelen. Doordat de kinderen schrijvers/illustratoren op bezoek krijgen, kunnen ze van verschillende genres, stijlen en onderwerpen proeven en zo hun smaak ontdekken. We plannen de bezoeken verspreid over het schooljaar zodat er het hele jaar aandacht is voor leesplezier.

Enthousiast? Wij ook! We beginnen in 2022-2023 met een pilotjaar. Daaraan kun je alleen op uitnodiging deelnemen. In het monitorjaar 2022-2023 is deelname kosteloos, dankzij financiële ondersteuning van Stichting Lezen (vanuit het Tante Anne Fonds). In de vervolgjaren wordt de campagne aangeboden tegen 50% korting.

Wil je op de hoogte blijven en misschien volgend jaar meedoen? Mail ons!

Opzet Driemaal groep 3 Schrijverstournee

Bezoek 1 / November: Leesvuur met prentenboeken

Ook voor groep 3 zijn prentenboeken superbelangrijk. Daarom komt begin van het schooljaar een prentenboekenmaker op bezoek. We benaderen de boeken vanuit de beeldende kant. In een interactief bezoek maken de kinderen kennis met de prentenboeken én gaan de kinderen zelf aan de slag rondom een van die prentenboeken.

Je kunt kiezen uit:

Bezoek 2: februari of maart: Blijf voorlezen

In het voorjaar staan langere voorleesboeken en -verhalen centraal. Boeken die de kinderen nog niet zelf kunnen lezen maar wel prachtig, interessant en/of grappig vinden als ze voorgelezen worden. De schrijver probeert ze nieuwsgierig te maken naar een boek dat de groep nog niet kent en laat de kinderen ervaren hoe je een verhaal of gedicht verzint. Doel is het creëren en verdiepen van literair begrip.

Je kunt kiezen uit:

Bezoek 3: mei of juni: Lekker zelf lezen

Tegen het eind van groep 3 kunnen veel leerlingen al aardig technisch lezen. Op dat moment willen we ze stimuleren om met plezier die leeskilometers te maken. Daarom komt er een schrijver van boeken die de kinderen nu (of binnenkort) zelf kunnen lezen. De nadruk ligt op het leren kennen van verschillende boeken van de auteur en het “lekker maken” om zelf te gaan lezen.

Je kunt kiezen uit:

Begeleiding

Als leesconsulent en/of docent bereid je elk bezoek voor met je groep(en). We helpen je daarbij. We leggen het je uit in een online startbijeenkomst (dinsdag 13 september vanaf 16 uur) en geven je per mail speciale voorbereidingstips voor elk bezoek.

Deelnemen?

  • Je kunt deelnemen aan Driemaal groep 3 Schrijverstournee als je een ervaren leesconsulent bent die deelneemt aan de Bibliotheek op School of een vergelijkbaar programma.
  • Je kunt meedoen met 2 of 3 of indien mogelijk 4 groepen. Het bezoek duurt 50 minuten per groep. We plannen de bezoeken op dezelfde dag en locatie.
  • Leesconsulent en docenten nemen deel aan de online startbijeenkomst op dinsdag 13  september (vanaf 16 uur).
  • Als leesconsulent zorg je voor boeken van de bezoekende auteur in de klassen - voor en na het bezoek.
  • Leesconsulent en/of docent bereiden de leerlingen voor op de bezoeken. Daarvoor krijg je van ons mails met tips.
  • Schooljaar 2022-2023 is een pilotjaar. We vragen daarom tussendoor je input en feedback. Ook ben je bereid me te werken aan een onderzoek naar de impact en succesfactoren van het traject. Hiervoor zul je benaderd worden door een externe onderzoeker.
  • De kosten? In het monitorjaar 2022-2023 is deelname kosteloos, dankzij financiële ondersteuning van Stichting Lezen (vanuit het Tante Anne Fonds). In de vervolgjaren wordt de campagne aangeboden tegen 50% korting.

Met financiële ondersteuning van