Selma Noort

Afbeelding van de auteur
toon meer

Fictieschrijver

Genre
Historische roman - Jeugdboek - Kinderboek - Kort verhaal - Young adult

Thema's
Diversiteit - Familie - Gender - Geschiedenis - Humor - Liefde - Natuur - Psychologie - Vriendschap

Subthema's
Watersnoodramp 1953, Salomonsoordeel, diversiteit, empathie

Activiteiten
Interview (als geïnterviewde) - Lezing - online activiteit (livestream) - online activiteit (video) - Presentatie - Signeersessie - Workshop/masterclass

Campagnes
Kinderboekenweek 2024

Leeftijdsgroepen
Groep 3-4 Basisonderwijs - Groep 5-6 Basisonderwijs - Groep 7 -8 Basisonderwijs - Jongvolwassenen - Klas 1-3 Voortgezet Onderwijs - Kleuters - Senioren - Volwassenen

SELMA NOORT - WORKSHOPS, SCHOOLBEZOEK, STUDIEDAGEN, PABO'S, JURERING, KINDERBOEKENWEEK - live, digitaal, via streaming.

Selma Noort (Leiden, 1960) is kinderboekenschrijfster en beeldend kunstenaar. In 1979 schreef zij haar eerste boek. Sindsdien heeft ze rond de 85 voorlees- en literaire jeugdboeken geschreven (uitgeverij Leopold, 4 t/m18 jaar). Daarnaast schrijft zij een grote varieteit aan boekjes op AVI-niveau en leerboekteksten voor verschillende educatieve uitgeverijen. Haar Leopoldboeken worden ook veel door volwassenen gelezen. Selma’s werk is in verschillende talen vertaald en werd bekroond met Zilveren Griffels, Vlag en Wimpels en de Thea Beckmanprijs. Meer uitgebreide informatie over Selma's bezoeken, lezingen en workshops vindt u op haar site:  (www.selmanoort.nl)

KINDERBOEKENWEEK 2024:
Selma komt in de klas en leest voor over een eigenwijs kind (groep 3/8). Wie in de klas was er eens heel eigenwijs? Is het goed om eigenwijs te zijn, of is dat onverstandig? Was Selma zelf een eigenwijs kind? Algemene leesbevordering en leesplezier! 

ALGEMEEN - workshops, colleges, lezingen, klasbezoek, signeersessie, cultuurhuis, leesclubs, ontmoetingscentrum, ouderen/alle belangstellenden: 
Selma bezoekt voor de Schrijverscentrale door heel Nederland basis- en middelbare scholen (ook speciaal onderwijs). Hiernaast geeft zij signeersessies, lezingen en workshops op PABO's, en in bibliotheken voor educatiebijeenkomsten / leerkrachtstudiedagen. Zij geeft ook workshops/lezingen voor volwassenen/ouderen op de volksuniversiteit en bij ontmoetingsgelegenheden zoals koffieochtenden in een cultuurhuis o.i.d. Haar lezingen en workshops zijn toegankelijk, interactief, humoristisch en met veel praktijkvoorbeelden. (www.selmanoort.nl)

BASISSCHOOL/BIBLIOTHEEK: Workshops/klasbezoek voor kinderen: (1 uur)
1. Hoera, een schrijver op bezoek!  Informatief en interactief. Enthousiasmerend en leesbevorderend! (gr. 3/8)
2. Nederland - Waterland - De watersnoodramp. Specifiek informatief n.a.v. het boek "De zee kwam door de brievenbus (gr. 6/8).
3. De wolf in Nederland. Vertellen, luisteren en huiveren. (gr.4/7)
4. Inspiratie door muziek: Welk verhaal zie je - van verbeelding tot beschrijving! (gr. 4/8)

Bij een viertal boeken zijn creatieve werkbladen gemaakt door de auteur. U vindt deze verderop onder het kopje "Documenten" en kunt deze downloaden om voor of na het bezoek mee aan de slag te gaan. 

LEZING LEERKRACHTEN, PABOSTUDENTEN of OUDERAVOND: praktische voorbeelden, vragen en signeren.
1. Begrijpend lezen en woordenschat. Voorlezen: van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen.
2. Voorlezen - interactief en boeiend. Voorlezen is veel meer dan een tussendoortje. 
3. Diversiteit in kinderboeken - Boeken voor en over ons allemaal (bewustwording).

PRAKTISCHE WORKSHOPS PABOSTUDENTEN / LEERKRACHTEN: (1 tot 2 uur)
1. AVI-schrijven, hoe wordt dat gedaan, en is dat lastig? Werken in groepjes. Analyseren, zelf proberen en delen. 
2. Kinderliteratuur en projectmatig lesgeven. Lees een boek voor en kom terecht in alle schoolvakken. Zo bouw je een project en betrek je de ouders bij het resultaat. Geschikte boeken van Selma Noort zijn: 
De zee kwam door de brievenbus (Nederland - waterland).
Het kleine huis bij de rivier (buitenspelen - familie - infrastructuur - verkeersdrukte).
Silas en de wolf (wilde dieren in Nederland - tegenstanders - natuur).

BEZOEK AAN VMBO, HAVO, VWO, GYMNASIUM (1 lesuur)
Selma Noort is een betrokken en bevlogen verteller. Ze kan een klas middelbare scholieren enthousiast mee krijgen in discussie omdat haar boeken herkenbare maatschappelijke elementen bevatten en omdat de psychologische ontwikkeling van de hoofdpersonen interessant en herkenbaar is voor leeftijdsgenoten. 
Of ze nu van lezen houden of niet - alle kinderen houden van verhalen en kennen veel verhalen.
De inhoud van het lesuur past Selma aan aan de interesse en betrokkenheid van de leerlingen.
Boeken voor middelbaar onderwijs (uitgeverij Leopold, ook als luisterboek):
Oppassen (alle brugklassen t/m groep 4 VMBO (kader))
Stiefkind (2e/3e klas HAVO, VWO, GYMNASIUM)"
Koningskind (HAVO, VWO, GYMNASIUM, vanaf 12 jaar)
Als de hemel valt (MAVO-T, HAVO, VWO, GYMNASIUM, vanaf 12 jaar (verschijnt eind zomer 2024)


 

Activiteiten

Deze activiteiten kan Selma Noort uitvoeren tijdens een schrijversbezoek:

Kinderboekenweek 2024

EIGENWIJS ZIJN - oorzaak en gevolg

Enthousiasmerend leesbevorderend programma, volledig aangepast aan de leeftijd van de leerlingen. Wie is er weleens eigenwijs? Is eigenwijs zijn lastig of juist goed? Hebben eigenwijze mensen gelijk of zijn ze irritant? Kennen jullie iemand (buiten de klas) die eigenwijs was en wat gebeurde er toen? (Evt. als schrijfopdrachtje.) Eigenwijze acties in Selma's boeken. Kortom: eigenwijs zijn - oorzaak en gevolg.

Leerjaar 3 t/m 8 Basisschool Kan online

Meer informatie over auteursbezoeken in het basisonderwijs  

Publicaties

Kat gaat op reis
2022, Uitgeverij Zwijsen
TIEN MINUTEN VERHALEN voor kinderen van 7-8 jaar
2022, Zwijsen
Kinder- of jeugdboek
Het kleine huis bij de rivier
2021, Uitgeverij Leopold
Kinder- of jeugdboek - Proza - fictie
Koningskind
2020, Uitgeverij Leopold
Kinder- of jeugdboek
Het geheim van de snoepfabriek
2019, Uitgeverij Leopold
Kinder- of jeugdboek
Eilandheimwee
2019, Uitgeverij Leopold
Kinder- of jeugdboek
Silas en de wolf
2018, Uitgeverij Leopold
Kinder- of jeugdboek
Oppassen
2017, Uitgeverij Leopold
Kinder- of jeugdboek
Afkoelen
2016, Uitgeverij Leopold
Kinder- of jeugdboek
Koppie Krauw!
2015, Uitgeverij Zwijsen
Kinder- of jeugdboek
De zee kwam door de brievenbus
2015, Uitgeverij Leopold
Kinder- of jeugdboek
Stiefkind
2013, Uitgeverij Leopold
Roman

Media

Bekroningen

Thea Beckmanprijs 2016
Vlag en Wimpel 2016