Mediakit

Onderzoek opbrengsten auteursbezoek basis- en voortgezet onderwijs

Dichter bij de schrijver, dichter bij lezen (2018) (pdf)


Omschrijving van de organisatie

Over de Schrijverscentrale

De Schrijverscentrale bevordert de leescultuur in Nederland. Wij zetten al onze kennis en kunde in om verhalen te verspreiden, door te bemiddelen bij auteursbezoeken in het hele land. Zo maken we literatuur breed zichtbaar en stimuleren we het lezen.

Door te lezen begrijp je de wereld beter. Verhalen bieden houvast, geborgenheid en zicht op nieuwe werelden. Verhalen zorgen ervoor dat je even in een andere wereld stapt, om daarna - een ervaring en nieuwe perspectieven rijker - terug te keren in die van jezelf. Elke ontmoeting met een auteur geeft inspiratie tot lezen of verdiept het lezen.

De diverse groep literaire makers die via de Schrijverscentrale op pad gaat, bestaat uit schrijvers, stripmakers, spoken word-artiesten en illustratoren. Zij ontmoeten hun lezers overal: op scholen, in bibliotheken, in boekhandels, bij bedrijven en bij overheidsinstellingen. Via de Schrijverscentrale bereikt de literatuur iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, opleiding, geaardheid, beperking, geloofsovertuiging of politieke overtuiging.

Jaarverslagen
Logo's De Schrijverscentrale

Logo RGB voor web (jpg)
Logo CMYK voor print (jpg)
Alle logo's RGB voor web (zip)
Alle logo's CMYK voor print (zip)


Draaiboeken lezingen

Brochure scholen

Download onze brochure voor scholen (pdf) of bekijk hem online.


Rechtenvrij beeldmateriaal

Video's over De Schrijverscentrale