Scholen 13-04-2017 | Door Jennifer Hofstede

Zo wordt een schrijversbezoek op school een succes

Zo wordt een schrijversbezoek op school een succes

Je wilt graag een schrijver uitnodigen voor uw leerlingen. Hoe pak je dat aan, zodat het bezoek succesvol is? Lees hier het stappenplan.

Oriëntatie

Met je team (bijvoorbeeld een projectteam of de sectie Nederlands) heb je vast al een paar favoriete schrijvers. Onze site kan je ook inspireren, zoek bijvoorbeeld eens hier in onze schrijversdatabase. De vragen die je je hierbij kunt stellen zijn: welke vorm van auteursbezoek heeft jouw team het liefst? Zoek je een auteur die de leerlingen actief aan de slag zet? Wil je een voordracht door de auteur, of een auteur die zich laat interviewen door leerlingen? Wil je dat de schrijver de leerlingen in de klas bezoekt of in grote groepen?

Advies

Een half jaar van tevoren (of nog eerder) neem je contact met ons op om jewensen door te spreken: de gewenste auteur en opzet van het bezoek, het aantal te bezoeken groepen, de leeftijd van de leerlingen en eventueel een thema waar de schrijver bij moet aansluiten. Verder bespreek je de tarieven.

Onze bemiddelaars kunnen vertellen of de schrijver past bij de opzet en leeftijdsgroep. Ook schatten we in of de auteur beschikbaar is en niet te druk met deadlines, andere boekingen, vakantie of tournees in het buitenland. Indicaties van beschikbaarheid zijn in dit stadium altijd onder voorbehoud van de privéagenda van de schrijver.

Mocht de gewenste schrijver niet beschikbaar zijn, dan kunnen we samen op zoek naar een ander geschikte schrijver. Onze website biedt daarvoor uitgebreide zoekmogelijkheden, maar de medewerkers kunnen ook tips geven.

Met je team maak je de uiteindelijke keus voor een paar schrijvers die passen bij de opzet en het doel van het schrijversbezoek. Ook is het handig als je genoeg boeken kan regelen voor de voorbereiding.

Aanvragen

Via onze website dien je een aanvraag in voor een schrijversbezoek, onder ‘Schrijver aanvragen’. De Schrijverscentrale legt de aanvraag eerst voor aan de schrijver die zelf beslist of hij of zij de uitnodiging aan kan nemen. Zo niet, dan benaderen we de volgende op je lijst met gewenste auteurs.

Mocht de auteur nog vragen, wensen of mogelijkheden hebben, dan komen die vaak in dit stadium naar voren. De Schrijverscentrale onderhandelt dan met jou en de auteur over bijvoorbeeld begintijd, mogelijk aantal leerlingen per groep, honorarium  en de inhoud van het programma.

Wij stellen het contract op, dat online te raadplegen en te accorderen is. Daarop staan de zakelijke en inhoudelijke afspraken, de kosten en de contactgegevens.

Voorbereiding van het bezoek

Je laat je team weten welke auteur komt, op welke datum en voor welke klassen. Je regelt dat er genoeg voor de leeftijdsgroep geschikte boeken op school zijn. De betrokken leerkrachten lezen alvast boeken en denken (eventueel in teamverband) na over mogelijke voorbereidingslessen.

Een aantal weken van tevoren neem je contact op met de auteur over de voorbereiding op school en de inhoud van het bezoek.

Ook starten de docenten met hun voorbereidingslessen. Ze vertellen de leerlingen over de auteur en introduceren de boeken waarover gesproken gaat worden. De leerlingen kiezen een boek en gaan lezen. Tijdens de lessen praten de leerlingen over de boeken en wisselen leeservaringen uit.

De leerkracht inventariseert welke vragen er bij de leerlingen leven en stimuleert hen om de antwoorden op te zoeken. Vinden ze het antwoord niet, dan zijn het goede vragen om tijdens het schrijversbezoek te stellen.

Tijdens het bezoek

Je begeleidt de auteur naar de lokalen; de leerkrachten ontvangen hem of haar in de klas en blijven actief betrokken bij de les, zodat de leerkracht met de leerlingen op het bezoek kan terugblikken.

Na het bezoek

De leerkracht bespreekt het bezoek met de leerlingen. Zijn al hun vragen beantwoord? Was de schrijver zoals ze hadden verwacht? Denken ze anders over het gelezen boek nu ze meer van de schrijver weten? Hebben ze zin om nog een boek van de auteur te lezen? De school zorgt ervoor dat er een boekencollectie op school blijft.

Evaluatie

Het team evalueert het schrijversbezoek: hoe is de voorbereiding gegaan, sloten de boeken aan bij de leerlingen, hoe is het bezoek zelf gegaan? Wat was succesvol? Zijn er verbetertips voor volgend jaar? De feedback op het schrijversbezoek wordt ook doorgegeven aan de Schrijverscentrale, zodat we deze feedback kunnen doorgeven aan de auteur en andere mogelijk geïnteresseerde organisatoren.

Tip: Download onder het kopje 'Downloads' onze draaiboeken voor specifieke bezoeken.

Downloads

Draaiboek peuters en kleuters

Praktische handleiding voor leerkrachten basisonderwijs

Draaiboek onderbouw VO

Draaiboek bovenbouw VO