Kennis en Inspiratie - Scholen 21-09-2023 | Door Redactie

Nieuwe campagne voor gastlessen geschiedenisschrijvers

Nieuwe campagne voor gastlessen geschiedenisschrijvers

Foto: Chris van Houts

Schrijvers met boeken over geschiedenis gaan het gesprek aan met leerlingen in het voortgezet onderwijs. De Maand van de Geschiedenis en de Schrijverscentrale lanceren een gezamenlijke campagne om de bezoeken van geschiedenisschrijvers in het voortgezet onderwijs te stimuleren. De auteurs geven met hun verhalen de leerlingen meer inzicht in de geschiedenis en laten zien hoe het verleden doorwerkt in het heden.

Schrijvers worden al bij de Schrijverscentrale geboekt om te vertellen over hun werk tijdens het vak Nederlands, maar nu zullen zij ook langskomen voor de vakken Geschiedenis en Mens en Maatschappij, of voor een vakoverstijgend bezoek. De schoolbezoeken vinden het hele jaar door plaats, maar in het bijzonder tijdens de Maand van de Geschiedenis in oktober.

Een diverse groep van ruim twintig schrijvers heeft zich aan de campagne verbonden, onder wie Karin Amatmoekrim, Martine Letterie en Astrid Sy (presentator van het televisieprogramma Andere Tijden). De boeken van de aangesloten schrijvers gaan over uiteenlopende periodes en onderwerpen: van verhalen over de oudheid en de middeleeuwen tot de koloniale geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog. Zowel jeugdauteurs als schrijvers voor volwassenen doen mee aan de campagne. Hierdoor is er voor alle richtingen en leerjaren in het voortgezet onderwijs een passende geschiedenisschrijver te vinden.


Leesmotivatie


“Met de verhalen van geschiedenisschrijvers willen we de leesmotivatie onder scholieren verder bevorderen, omdat het belang van lezen verder gaat dan het vak Nederlands”, zegt Johanna Somers, directeur van de Schrijverscentrale. “Door het lezen wakkeren we de nieuwsgierigheid naar geschiedenisverhalen aan en vergroten we het inlevingsvermogen, wat ten goede kan komen aan het opnemen van de stof en het begrip van de geschiedenis.”


De Maand van de Geschiedenis en de Schrijverscentrale vinden elkaar in de doelstelling om het lezen te bevorderen en het begrip van de geschiedenis te vergroten. “Geschiedenisschrijvers vertellen vaak persoonlijke verhalen binnen het grote verhaal”, zegt Anne Burgers, teamleider van de Maand van de Geschiedenis. “Hierdoor maken ze het verleden tastbaar en geven ze scholieren meer begrip en inzicht in het heden.”


De gezamenlijke campagne is gestart aan de vooravond van de Maand van de Geschiedenis in oktober. Dit jaar staat het thema ‘Eureka!’ centraal. Na oktober zetten beide organisaties de samenwerking voort.

 

Bekijk de campagnepagina van Geschiedenisschrijver in de les