Auteurs 11-04-2024 | Door Redactie

Overstap naar Raad van Toezicht en adviesraad

Overstap naar Raad van Toezicht en adviesraad

De Schrijverscentrale is gevestigd in het Letterenhuis in Amsterdam. Foto: Chris van Houts.

De Schrijverscentrale stapt in september over naar een nieuw bestuursmodel, met een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder. Om de onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht te waarborgen conform de code Cultural Governance, kunnen schrijvers of andere makers die bij ons aangesloten zijn geen zitting nemen in de nieuwe Raad van Toezicht (schrijvers krijgen via de Schrijverscentrale honorarium uitbetaald voor lezingen en andere bezoeken en hebben op die grond een direct belang bij de organisatie). Omdat de Schrijverscentrale de stem van de bij haar aangesloten schrijvers en andere makers niet wil missen, wordt er een adviesraad literaire makers opgericht. Deze adviesraad gaat de Raad van Toezicht en de directeur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

De adviesraad krijgt minimaal 3 en maximaal 5 leden. Bij de selectie van de leden zal rekening worden gehouden met de diverse genres uit het bestand: schrijvers voor volwassenen, jeugdschrijvers, illustratoren en de nieuwe makers: spoken word-artiesten en stripmakers. De aanwezigheid van deze adviesraad wordt in de statuten van de Schrijverscentrale opgenomen, zodat deze een officieel karakter krijgt. Begin mei wordt de vacature voor de adviesraad literaire makers opengesteld.

De huidige bestuursleden Anne Rube en Michael Boogaerdt gaan in september verder als lid van de Raad van Toezicht. Ronald Giphart en Mylo Freeman, die namens de schrijvers in het bestuur zitten, nemen in september afscheid van het bestuur. Via Colourful People worden op dit moment drie nieuwe leden geworven voor de Raad van Toezicht. Colourful People zal ons ook begeleiden bij het werven van leden voor de adviesraad literaire makers.