Jan J.B. Kuipers

Geboortedatum 21-07-1953

Geboorteplaats Zaamslag

Website http://janjbkuipers.blogspot.com/
Facebook https://www.facebook.com/janjb.kuipers

Afbeelding van de auteur
Fotograaf: H.M.D. Dekker

Geboortedatum
21-07-1953

Geboorteplaats
Zaamslag

Website
http://janjbkuipers.blogspot.com/
Facebook
https://www.facebook.com/janjb.kuipers

toon meer

Dichter - Fictieschrijver - Non-fictieschrijver

Genre
Essays - Fantasy - Historische roman - Jeugdboek - Journalistiek - Kinderboek - Kort verhaal - Non-fictie - Poëzie - Reisverhaal

Thema's
Europa - Geschiedenis

Subthema's
Zeeland, archeologie, volksverhalen

Activiteiten
deelname gesprek/discussie - Groepsbezoek (Jeugd) - Interview (als geïnterviewde) - Lezing - Presentatie - Voordracht

Leeftijdsgroepen
Groep 7 -8 Basisonderwijs - Jongvolwassenen - Klas 4-6 Voortgezet Onderwijs - Senioren - Volwassenen

Jan J.B. Kuipers  (Zaamslag 1953) is een ‘multi-genreauteur’. Hij publiceerde meer dan 80 boeken en zo'n duizend losse bijdragen: zowel non-fictie als fictie op het gebied van geschiedenis, archeologie, literatuur, SF, thrillers en jeugdliteratuur. In 2005/2006 was hij stadsdichter van Middelburg. Enkele prijzen: King Kong Award (1983, 1987), Millennium Award (1997), Zeeuwse Boekenprijs (2005), Gorcumse Literatuurprijs 2004-2005. Zijn verhalen, poëzie en artikelen verschenen in Duitse, Engelse, Franse en Roemeense vertaling. Kuipers publiceerde ook publieksbiografieën: Der Kaiser! (2015), Karel de Grote (2016), Willem III. De weerspannige koning (2017), Willem van Oranje (2018), alle bij WalburgPers. Hij was betrokken bij cultuurhistorische routes, zoals de eerste ghostwalk in Middelburg.. Hij treedt op met verhalen, poëzie en lezingen over onder meer verdronken geschiedenis van Zeeland, sinistere geschiedenis van Middelburg, of zijn eigen werk. 
Een recent boek (bij WalburgPers, 2022) is Dwepers en dromers. Tegenculturen in Nederland, 1890-1940: een 'caleidoscopische documentaire' over de versplintering van het levensbeschouwelijke landschap in Nederland in de genoemde periode. "Alles moest anders: de inrichting van de maatschappij, de omgang met het lichaam, religie en spiritualiteit, Anarchisten, vegetariers, theosofen, spiritisten, utopische kolonisten, feministen, strijders voor homorechten, linkse tot ultrarechtse 'trekvogels' en reactionaire cultuurcritici vormden een verwarrend koor." Zijn jongste boek De vlucht naar boven. Tegenculturen in Nederland  in de jaren zestig en zeventig (WalburgPers, 2023) biedt een vergelijkbaar palet van activisme, bewustzijnsverruiming en spiritualiteit. Onmiddellijke ontsnapping aan de knellende banden van de maatschappij was het doel: een vlucht naar boven op de vleugels van idealen of drugs, of allebei. 'De mens is niet om te lijden in de wieg gelegd,' schreef Simon Vinkenoog in 1967. Kuipers, betrokken en tegelijk met distantie, vraagt zich af in hoeverre er sprake was van iets nieuws en waar al die zogenaamde vernieuwing in uitmondde. 

Publicaties

De Hanze
2019, Walburg Pers
Non-fictie
Het verhaal van Zeeland
2005, Verloren B.V.
Non-fictie

Media

foto's

Fotograaf: H.M.D. Dekker
Fotograaf: H.M.D. Dekker
Fotograaf: H.M.D. Dekker
Fotograaf: H.M.D. Dekker

video's