Jan J.B. Kuipers

Geboortedatum 21-07-1953

Geboorteplaats Zaamslag

Website http://janjbkuipers.blogspot.com/
Facebook https://www.facebook.com/janjb.kuipers

Afbeelding van de auteur
Fotograaf: H.M.D. Dekker

Geboortedatum
21-07-1953

Geboorteplaats
Zaamslag

Website
http://janjbkuipers.blogspot.com/
Facebook
https://www.facebook.com/janjb.kuipers

toon meer

Dichter - Fictieschrijver - Non-fictieschrijver

Genre
Columns - Essays - Fantasy - Historische roman - Jeugdboek - Journalistiek - Kinderboek - Kort verhaal - Non-fictie - Poëzie - Reisverhaal

Thema's
Europa - Geschiedenis - Humor - Reizen

Subthema's
Zeeland, archeologie, volksverhalen, ZKV (zeer korte verhalen)

Activiteiten
deelname gesprek/discussie - Groepsbezoek (Jeugd) - Interview (als geïnterviewde) - Lezing - Presentatie - Voordracht

Leeftijdsgroepen
Groep 3-4 Basisonderwijs - Groep 7 -8 Basisonderwijs - Jongvolwassenen - Klas 4-6 Voortgezet Onderwijs - Senioren - Volwassenen

Jan J.B. Kuipers  (Zaamslag 1953) is een ‘multi-genreauteur’. Hij publiceerde meer dan 80 boeken en zo'n duizend losse bijdragen: zowel non-fictie als fictie op het gebied van geschiedenis, archeologie, literatuur, SF, thrillers en jeugdliteratuur. In 2005/2006 was hij stadsdichter van Middelburg. Enkele prijzen: King Kong Award (1983, 1987), Millennium Award (1997), Zeeuwse Boekenprijs (2005), Gorcumse Literatuurprijs 2004-2005. Zijn verhalen, poëzie en artikelen verschenen in Duitse, Engelse, Franse en Roemeense vertaling. Als dichter was Jan Kuipers een van de eerste beoefenaars van de ‘megafoonpoëzie’. Hij publiceert tegenwoordig ook publieksbiografieën: Der Kaiser! (2015), Karel de Grote (2016), Willem III. De weerspannige koning (2017), Willem van Oranje (2018), alle bij WalburgPers. Kuipers was betrokken bij Zeeuwse cultuurhistorische routes, zoals de eerste Zeeuwse ghostwalk in Middelburg.. Hij treedt op met verhalen, poëzie en ook lezingen over onder meer verdronken geschiedenis van Zeeland, sinistere geschiedenis van Middelburg, of zijn eigen werk. 
Zijn jongste boek (bij WalburgPers, 2022) is Dwepers en dromers. Tegenculturen in Nederland, 1890-1940. Het is een 'caleidoscopische documentaire' over de versplintering van het levensbeschouwelijke landschap in Nederland in de genoemde periode. "Alles moest anders: de inrichting van de maatschappij, de omgang met het lichaam, religie en spiritualiteit, Anarchisten, vegetariers, theosofen, spiritisten, utopische kolonisten, feministen, strijders voor homorechten, linkse tot ultrarechtse 'trekvogels' en reactionaire cultuurcritici vormden een verwarrend koor."

Publicaties

De Hanze
2019, Walburg Pers
Non-fictie
Het verhaal van Zeeland
2005, Verloren B.V.
Non-fictie

Media