Sander Terphuis

Geboortedatum 24-05-1972

Geboorteplaats Teheran

Website http://www.sanderterphuis.nl/
Facebook https://nl-nl.facebook.com/sanderterphuiseu/
Twitter https://twitter.com/terphuis

Afbeelding van de auteur

Geboortedatum
24-05-1972

Geboorteplaats
Teheran

Website
http://www.sanderterphuis.nl/
Facebook
https://nl-nl.facebook.com/sanderterphuiseu/
Twitter
https://twitter.com/terphuis

toon meer

Non-fictieschrijver

Genre
Dagboek - Biografie - Autobiografie

Thema's
Vrijheid - Sport - Religie - Mensenrechten - Identiteit - Filosofie - Diversiteit - Azië

Subthema's
Waarde en betekenis van de vrijheid (75 jaar bevrijding) - Inburgering en Nederlandse identiteit - Het vluchtelingenvraagstuk - Religie en rechtsstaat - Diversiteit en inclusieve samenleving - Democratie en mensenrechten - Dromen najagen: inspiratie en motivatie - Perzische cultuur en poëzie

Activiteiten
Lezing

Leeftijdsgroepen
VolwassenenSander Terphuis: Perzische vluchteling met een oer-Hollandse naam.

Sander Terphuis ontvluchtte op zijn achttiende alleen zijn vaderland Iran. Het verlangen naar de vrijheid was zeer sterk. Hij wilde architect zijn van zijn eigen leven. In Nederland bouwde Sander een nieuw leven op. Hij greep dankbaar alle kansen aan om zijn dromen waar te maken. De Perzische vluchteling wordt binnen een mum van tijd oer-Hollands: hij trouwt een Friezin, werkt bij de overheid, wordt politiek actief en verandert zijn naam in Sander Terphuis.

In zijn vaderland deed Sander Terphuis aan worstelen, waarin hij landskampioen werd. Tijdens de wereldspelen in 1990 voor gehandicapten in Nederland vraagt hij asiel aan. Sander heeft rechten en filosofie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte onder andere bij de Directie Migratiebeleid van het Ministerie van Justitie en bij de rechterlijke macht. Daarnaast is hij geruime tijd politiek actief. Zo stond hij als kandidaat-Europarlementariër op de kandidatenlijst voor de PvdA bij de Europese verkiezingen.

Levensverhaal:

In maart 2015 verscheen zijn autobiografie onder de veelzeggende titel De worstelaar, die momenteel wordt verfilmd. Sander is van geboorte slechtziend. Ondanks zijn visuele beperking gaat hij graag uitdagingen aan. Het leven van Sander kenmerkt zich door gedrevenheid, optimisme en veerkracht. Zijn motto is bergen beklimmen, drempels overwinnen en dromen najagen.

Inmiddels heeft Sander op vele podia gestaan om lezingen te verzorgen voor een divers publiek. Op 5 mei 2015 sprak Sander op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei op het Malieveld in Den Haag over de betekenis van de vrijheid. In 2016 stond hij tijdens Lowlands op het podium met een lezing over de kracht van verbinding en verdraagzaamheid. In juli 2017 verzorgde Sander op uitnodiging van het organiserend comité enkele lezingen tijdens het internationaal literaire festifal ‘Vrystaat Arts Festival’ in Bloemfontein (Zuid-Afrika) met als thema ‘homecoming’.

Onderwerpen:

Sander Terphuis verzorgt lezingen over diverse thema’s. Hij spreekt met passie en bevlogenheid en met kennis van zaken. Sander weet het publiek te raken door abstracte thema's concreet en tastbaar te maken. Zijn levensverhaal als een Perzische vluchteling met een oer-Hollandse naam, en zijn drive en doorzettingsvermogen vormen een krachtige bron voor inspiratie en motivatie in zijn lezingen. Sander weet het publiek te raken en te prikkelen, waardoor na afloop van elke lezing een mooie levendige discussie ontstaat in de zaal. In het document 'Onderwerpen Sander Terphuis' vindt u een overzicht van de thema's die Sander worden behandeld.

Recensies:

‘In 1990 worstelt de jonge, zeer slechtziende Iraniër Ahmad Qeleich Khany zich letterlijk naar de vrijheid. In 1995 verandert Ahmad Qeleich Khany in immigrant Sander Terphuis. Hij is een overlever, een knokker.’ – Volkskrant

‘Een moderne versie van de Nederlandse lijfspreuk “Je Maintiendrai”. Deze gedreven dromer houdt zich stand in een nieuw land, in een nieuwe cultuur en in de Nederlandse politiek.
Thomas Erdbrink, The Now York Times

‘Hoe Nederlands kan een mens zijn? Sander Terphuis het nieuwe geweten van de PvdA. Een vluchteling die knokt voor mensenrechten.’ – Algemeen Dagblad

‘Ahmad begon nieuw leven als Sander Terphuis. Het kostte de zeer slechtziende Terphuis veel doorzettingsvermogen om te komen waar hij nu is. Zij optimistische levenshouding sleepte hem door moeilijke periodes heen.’ – Leeuwarder Courant

Publicaties

De worstelaar
2015, Uitgeverij Prometheus
Non-fictie

Media