Wat we doen

Door te lezen begrijp je de wereld beter. Verhalen bieden houvast, geborgenheid en zicht op nieuwe werelden. Elke ontmoeting met een auteur kan inspiratie vormen tot lezen of het lezen verdiepen. De Schrijverscentrale zet al haar kennis en kunde in om verhalen te verspreiden door te bemiddelen bij auteursbezoeken door het hele land. Zo maken we literatuur breed zichtbaar en stimuleren we het lezen. Omdat we weten dat verhalen ervoor zorgen dat je even in een andere wereld stapt. Om daarna, een ervaring én nieuwe perspectieven rijker, terug te keren in die van jezelf.

Adviseren

De Schrijverscentrale adviseert bij het zoeken naar de juiste schrijver of illustrator voor uw publiek of leerlingen. We staan voor kwaliteit en diversiteit van onze auteurs. We werken samen met schrijvers, dichters en illustratoren van wie boeken gepubliceerd zijn bij literaire uitgeverijen. Onze bemiddelaars zijn experts in de (jeugd)literatuur, hebben regelmatig contact met uitgevers en kunnen onder meer vertellen wanneer nieuw werk verschijnt. Ze denken mee over de auteurskeuze bij (jaar)programma’s, weten welke auteurs titels hebben bij bepaalde thema’s en kunnen verbindingen leggen die niet altijd voor de hand liggen.

Kennis delen

We delen graag onze kennis. We kunnen uitgebreid adviseren over de inhoudelijke en praktische voorbereiding van een schrijversbezoek. Onder Kennis & Inspiratie staan nieuws en ervaringen over geslaagde samenwerkingen bij het organiseren van een schrijversbezoek, succesvolle promotie en andere tips & tricks, zoals draaiboeken voor een schrijversbezoek. Bij Schrijversbezoek leest u welke activiteiten onze schrijvers bieden. Ook vindt u informatie over campagnes waar De Schrijverscentrale bij betrokken is, zoals Boekenweek, Kinderboekenweek, Poëzieweek, Nationale Voorleesdagen en Nederland Leest.

Bemiddelen

Onze bemiddelaars hebben veelal jarenlange ervaring en kennen de schrijvers en veel organisaties vaak persoonlijk. Dat maakt onze bemiddeling uniek. Als een aanvraag is ontvangen, nemen de bemiddelaars eerst contact op met de auteur. Elke auteur stelt zelf zijn tarief vast. Voor het onderwijs gelden speciale tarieven, afhankelijk van onder meer groepsgrootte. De tarieven kunt u onderaan deze pagina downloaden of bij ons opvragen per mail of telefoon. De hoogte is afhankelijk van de activiteit. Daar komen nog eventuele reiskosten bij, evenals de administratie- en bemiddelingskosten.

Afhandelen

De Schrijverscentrale verzorgt de praktische en zakelijke afhandeling van gemaakte afspraken. Als de afspraken tussen organisatie en auteur duidelijk zijn, stelt de De Schrijverscentrale een contract op. Dat staat in uw account en dient online geaccordeerd te worden. U ontvangt het tevens per mail. Op het contract staan contactgegevens van de auteur, zodat u persoonlijk contact kunt hebben. Omdat veel afspraken lang van tevoren worden vastgelegd, sturen we een maand voor het bezoek een herinnering. Na afloop heeft u maximaal 6 dagen om eventuele wijzigingen door te geven. Zonder tegenbericht sturen we 7 dagen na de activiteit een factuur. De Schrijverscentrale berekent €55 aan administratie- en bemiddelingskosten. Voor overheden en maatschappelijke organisaties geldt een tarief van €110. De auteurs worden uitbetaald door De Schrijverscentrale. Voor financiële vragen kunt u terecht bij: financieel@deschrijverscentrale.nl.

Wat we bereiken

Prestaties 2021

Ondanks de door corona verplaatste en geannuleerde contracten, bemiddelde de Schrijverscentrale 5.290 schrijversbezoeken in 2021. Een record in de afgelopen 10 jaar. De steunmaatregelen die samen met het Nederlands Letterenfonds zijn opgezet hebben 2.270 van deze bezoeken mede gefinancierd. De eerste steunmaatregel werd door veel jeugdauteurs opgepikt, wat heeft bijgedragen aan 654 meer contracten voor de jeugd dan in het pre-coronajaar 2019. Voor volwassenen werden er 150 contracten meer geboekt dan in 2019.    

Schrijversbezoeken vonden in 2021 deels op locatie plaats en deels online. Om de kwaliteit van de online bezoeken te waarborgen, organiseerde de Schrijverscentrale vijf webinars voor schrijvers, in de vorm van de Spreekkunstacademie, en een voor bibliotheekprogrammeurs. 

Een mooie combinatie van fysieke bezoeken en online activiteiten, is het Flevo Covid-Leesoffensief, een samenwerking tussen het Flevolands bibliotheeknetwerk, de Schrijverscentrale en vier middebare scholen: De Steiger in Lelystad, het Aeres en het Echnaton in Almere en het Perron in Dronten. De leerlingen van de scholen ontmoetten drie verschillende schrijvers. Er werd een playlist voor de leerlingen gemaakt met auteurs-introductiefilmpjes, zodat ze van te voren al kennismaakten met de schrijvers. 

Door schrijversbezoeken wordt het enthousiasme voor lezen aangewakkerd en het literaire begrip vergroot. Dit geldt voor volwassenen, maar zeker voor kinderen. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen en de Schrijverscentrale, blijkt dat 78% van de basisscholieren en 61% van de middelbare scholieren het bezoek leuk vindt. Een derde van de kinderen begrijpt het boek beter dankzij het bezoek. De helft van de basisscholieren en drie op de tien middelbare scholieren wil vaker boeken gaan lezen van dezelfde schrijver; vergelijkbare aantallen geven aan in het algemeen zin te hebben gekregen om meer boeken te lezen.

Bibliotheken en scholen organiseren meer activiteiten voor kinderen, terwijl boekhandels dit meer doen voor volwassenen. Andere organisatoren zijn festivals, (literaire) cafés, overheden, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties.

De Schrijverscentrale is in 2021 wederom genomineerd voor de Astrid Lindgren Memorial Award als leesbevorderende instelling. De Astrid Lindgren Memorial Award wordt jaarlijks uitgereikt en is de hoogste prijs voor kinder- en jeugdliteratuur en leesbevordering. 

•    Aantal bemiddelingen: 5.290
•    Aantal auteurs: 921
•    Auteurs Jeugd: 308
•    Auteurs Volwassenen: 613

 

Downloads