Wat we doen

Door te lezen begrijp je de wereld beter. Verhalen bieden houvast, geborgenheid en zicht op nieuwe werelden. Elke ontmoeting met een auteur kan inspiratie vormen tot lezen of het lezen verdiepen. De Schrijverscentrale zet al haar kennis en kunde in om verhalen te verspreiden door te bemiddelen bij auteursbezoeken door het hele land. Zo maken we literatuur breed zichtbaar en stimuleren we het lezen. Omdat we weten dat verhalen ervoor zorgen dat je even in een andere wereld stapt. Om daarna, een ervaring én nieuwe perspectieven rijker, terug te keren in die van jezelf.

Adviseren

De Schrijverscentrale adviseert bij het zoeken naar de juiste schrijver of illustrator voor uw publiek of leerlingen. We staan voor kwaliteit en diversiteit van onze auteurs. We werken samen met schrijvers, dichters en illustratoren van wie boeken gepubliceerd zijn bij literaire uitgeverijen. Onze bemiddelaars zijn experts in de (jeugd)literatuur, hebben regelmatig contact met uitgevers en kunnen onder meer vertellen wanneer nieuw werk verschijnt. Ze denken mee over de auteurskeuze bij (jaar)programma’s, weten welke auteurs titels hebben bij bepaalde thema’s en kunnen verbindingen leggen die niet altijd voor de hand liggen.

Kennis delen

We delen graag onze kennis. We kunnen uitgebreid adviseren over de inhoudelijke en praktische voorbereiding van een schrijversbezoek. Onder Kennis & Inspiratie staan nieuws en ervaringen over geslaagde samenwerkingen bij het organiseren van een schrijversbezoek, succesvolle promotie en andere tips & tricks, zoals draaiboeken voor een schrijversbezoek. Bij Schrijversbezoek leest u welke activiteiten onze schrijvers bieden. Ook vindt u informatie over campagnes waar De Schrijverscentrale bij betrokken is, zoals Boekenweek, Kinderboekenweek, Poëzieweek, Nationale Voorleesdagen en Nederland Leest.

Bemiddelen

Onze bemiddelaars hebben veelal jarenlange ervaring en kennen de schrijvers en veel organisaties vaak persoonlijk. Dat maakt onze bemiddeling uniek. Als een aanvraag is ontvangen, nemen de bemiddelaars eerst contact op met de auteur. Elke auteur stelt zelf zijn tarief vast. Voor het onderwijs gelden speciale tarieven, afhankelijk van onder meer groepsgrootte. De tarieven kunt u onderaan deze pagina downloaden of bij ons opvragen per mail of telefoon. De hoogte is afhankelijk van de activiteit. Daar komen nog eventuele reiskosten bij, evenals de administratie- en bemiddelingskosten.

Afhandelen

De Schrijverscentrale verzorgt de praktische en zakelijke afhandeling van gemaakte afspraken. Als de afspraken tussen organisatie en auteur duidelijk zijn, stelt de De Schrijverscentrale een contract op. Dat staat in uw account en dient online geaccordeerd te worden. U ontvangt het tevens per mail. Op het contract staan contactgegevens van de auteur, zodat u persoonlijk contact kunt hebben. Omdat veel afspraken lang van tevoren worden vastgelegd, sturen we een maand voor het bezoek een herinnering. Na afloop heeft u maximaal 6 dagen om eventuele wijzigingen door te geven. Zonder tegenbericht sturen we 7 dagen na de activiteit een factuur. De Schrijverscentrale berekent €55 aan administratie- en bemiddelingskosten. Voor overheden en maatschappelijke organisaties geldt een tarief van €110. De auteurs worden uitbetaald door De Schrijverscentrale. Voor financiële vragen kunt u terecht bij: financieel@deschrijverscentrale.nl.

Wat we bereiken

Prestaties 2022

Het jaar 2022 was een veelbewogen jaar voor de Schrijverscentrale, een jaar waar we met trots op terugkijken. Niet alleen is er bemiddeld voor 5.154 schrijversbezoeken, de eerste boekingen voor Schrijvers over Thema's zijn een feit, de pilot van de Driemaal groep 3 Schrijvertournee is van start gegaan en de uitbreiding van ons schrijversbestand met Stripmakers is in werking gezet.

De Schrijverscentrale is in 2022 toegetreden tot de Leescoalitie. De Leescoalitie zet zich sinds 2013 in om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en voorlezen. Een missie waar de Schrijverscentrale zich volledig in kan vinden.

Om onze schrijvers, mochten zij tijdens hun bezoeken te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, een veilige en neutrale plaats te bieden waar zij terecht kunnen, heeft de Schrijverscentrale zich in 2022 aangesloten bij Mores.online

Voor de vierde keer is de Schrijverscentrale genomineerd voor de Astrid Lindgren Memorial Award als leesbevorderende instelling. De Astrid Lindgren Memorial Award wordt jaarlijks uitgereikt en is de hoogste prijs voor kinder- en jeugdliteratuur en leesbevordering. 

2022 is afgesloten met een druk bezocht schrijversfeest, om samen met onze schrijvers en verwante instellingen de ontmoeting tussen schrijvers en lezers te vieren. Daarnaast werd er tijdens dit feest afscheid genomen van Anne Zeegers, de directeur van de Schrijverscentrale, die per 1 januari 2023 het stokje heeft overgegeven aan Johanna Somers.   

•    Aantal bemiddelingen: 5.154
•    Aantal auteurs op pad: 792
•    Waarvan auteurs Jeugd: 290
•    En auteurs Volwassenen: 502

 

Downloads