404 Not Found

Onze excuses. Deze aanroep levert bij ons geen pagina op.

Update! Vanwege de ongekende hoeveelheid aanvragen is het einde van het subsidiebudget van € 500.000,- bereikt, eerder dan verwacht. Hierdoor kunnen we helaas geen subsidie vanuit de Steunmaatregel meer toekennen aan nieuwe aanvragen.
 
Waarom?
Schrijvers worden door de coronacrisis hard geraakt. Onder andere door de vele honderden auteursoptredens die werden uitgesteld en afgelast, en die normaal een belangrijk deel van hun inkomsten vormen. Om schrijvers financieel te steunen en aandacht te genereren voor literatuur komt het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met De Schrijverscentrale en de Koninklijke Boekverkopersbond met een nieuwe steunmaatregel voor schrijvers. Het Letterenfonds stelt €500.000,- beschikbaar aan De Schrijverscentrale om als bijdrage te verlenen aan scholen, boekhandels en bibliotheken die een schrijver boeken. Daarmee wordt een groot aantal schrijversactiviteiten mogelijk gemaakt waarmee we het lezen kunnen stimuleren, en wordt de inkomenspositie van schrijvers verbeterd.
 
Daarnaast kan de boekhandel een bedrag van € 500,- aanvragen voor de (extra) organisatiekosten. Deze subsidie van het Letterenfonds wordt via de Koninklijke Boekverkopersbond uitgekeerd. Bibliotheken en scholen, die reeds uit publieke middelen worden ondersteund, kunnen hier geen aanspraak op maken.
 
Voor wie en wat?
Bibliotheken, boekhandels, scholen (basis, voorgezet en hoger onderwijs) en organisaties die regelmatig literaire schrijvers programmeren, kunnen via De Schrijverscentrale een optreden boeken, waarbij het Letterenfonds de kosten subsidieert tot € 500,-. Uitgezonderd zijn organisaties die ook via het Letterenfonds extra gelden krijgen uit het tweede steunpakket van OCW voor cultuur.
 
Schrijvers en illustratoren uit alle literaire genres kunnen worden geboekt: van kinder- en jeugdliteratuur, fictie, non-fictie, poëzie en spoken word. Voorwaarde is dat de auteur bij De Schrijverscentrale is ingeschreven, dat zijn er zo’n 5.000. In ons online auteursbestand kunt u zoeken naar auteurs. Staat de auteur van uw keuze er niet bij, neem dan contact met ons op.
 
Wanneer?
Deze tijdelijke steunmaatregel geldt voor schrijversactiviteiten die plaatsvinden van 1 maart tot 1 juli 2021.
 
Hoeveel?
Het bedrag per contract is kostendekkend tot maximaal € 500,-.
 
Wat zijn de contractuele voorwaarden?
Bij elke nieuwe aanvraag beoordelen we of die in aanmerking komt voor de steunmaatregel en voor welk bedrag. De toegekende bijdrage staat vermeld in het contract van De Schrijverscentrale. Boekhandels kunnen aan de hand van het contract een aanvraag voor een extra bijdrage indienen bij de KBb.
 
Boekt u een bezoek op locatie en kan dit niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen? Zet het dan om naar een coronaproof alternatief zoals een online of hybride activiteit, want uitstellen of afzeggen van een bezoek is niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een livestream van de auteur op locatie, een schrijversbezoek vanuit huis via het scherm of een persoonlijke schrijversvideo, kijk hier voor meer inspiratie.
 
Als u een bezoek op locatie wijzigt naar een online of hybride activiteit, geef dit dan door aan De Schrijverscentrale. Dan passen wij dit aan op het contract. Over het eventueel omzetten naar een online activiteit moet overeenstemming zijn tussen auteur en organisator. Neem dus contact met de auteur op om het alternatief af te stemmen.
 
Hoe kan ik een auteur aanvragen?
U kunt uw aanvraag online indienen. Vermeld bij een online-aanvraag s.v.p. dat u op de hoogte bent van de voorwaarden. Organiseert u een schrijversactiviteit op locatie? Geef dan zo mogelijk bij de aanvraag aan welk alternatief u voorstelt. Dit kan bij de opmerkingen (op de laatste pagina van de online aanvraag).
 
Hoeveel aanvragen kan ik indienen?
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk organisaties gebruik kunnen maken van deze steunmaatregel, geldt een maximum aantal aanvragen per organisator. Dit varieert tot een maximum van drie schrijvers voor basisscholen, tot tien voor een bibliotheek met meerdere vestigingen.
 
Heeft u al een contract staan voor de periode 1 maart tot 1 juli?
Dan kunt u in aanmerking komen voor deze steunmaatregel. We beoordelen de reeds gemaakte contracten in die periode, en nemen contact met u op als uw boeking in aanmerking komt voor de steunbijdrage. Ook dan gelden de voorwaarden zoals hierboven vermeld.