Privacy

Privacyverklaring

De Schrijverscentrale verwerkt persoonsgegevens voor de adviseringen bemiddeling bij schrijversbezoeken in Nederland.Ook in het kader van beleidsonderzoek en subsidieaanvragen worden persoonsgegevens verwerkt op deze terreinen. De Schrijverscentrale zal zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens.

De Schrijverscentrale werkt steeds meer digitaal. Dit stelt eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De Schrijverscentrale is zich hiervan bewust en wil ervoor zorgen dat de privacy gewaarborgd blijft. Met deze privacyverklaring wil De Schrijverscentrale tot uitdrukking brengen te zullen voldoen aan nationale en Europese privacywet-en regelgeving en daar een goede invulling aan te geven.

Kijk hier voor onze privacyverklaring.