Offerte

Je kunt voor meerdere auteurs een offerte aanvragen. Raadpleeg voor meer informatie over de tarieven deze pagina.

Groepsbezoeken jeugdauteurs
Om de prijs te berekenen voor groepsbezoeken van jeugdauteurs kun je gebruikmaken van de rekentool. Vrijwel alle jeugdauteurs hanteren deze tarieven.

Let op!
Vanaf 1 oktober 2023 maken wij gebruik van een nieuw rekeningnummer: 
NL14 INGB 0000 0548 64