Offerte

Je kunt voor meerdere auteurs een offerte aanvragen. Raadpleeg voor meer informatie over de tarieven deze pagina.

Groepsbezoeken jeugdauteurs
Om de prijs te berekenen voor groepsbezoeken van jeugdauteurs kun je gebruikmaken van de rekentool. Vrijwel alle jeugdauteurs hanteren deze tarieven.

Kinderboekenweek 2023
De deadline om een aanvraag in te dienen voor de aankomende Kinderboekenweek is op 11 september verlopen.

Let op!
Vanaf 1 oktober 2023 maken wij gebruik van een nieuwe rekeningnummer: 
NL14 INGB 0000 0548 64