Nieuwe steunmaatregel: 50% korting op een schrijversoptreden

Let op: De nieuwe steunmaatregel is een groot succes! Het maximale subsidiebedrag is bereikt.
Daarom kunnen we de steunmaatregel bij nieuwe aanvragen helaas niet meer toekennen. Heb je jouw aanvraag voor 11 april gedaan, maar nog niets gehoord? Door de enorme drukte kan het wat langer duren voor je bericht van ons krijgt. We doen ons uiterste best om alle vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

Waarom?

Schrijvers zijn hard geraakt door de vele auteursoptredens die vanwege coronamaatregelen werden uitgesteld of afgelast en die normaal een belangrijk deel van hun inkomsten vormen. Om de opdrachten voor schrijvers op peil te houden en de aandacht voor literatuur levendig, komen de Schrijverscentrale en het Nederlands Letterenfonds met een nieuwe steunmaatregel. Het Letterenfonds stelt € 250.000 beschikbaar waarmee de Schrijverscentrale scholen, bibliotheken, boekhandels, literaire en culturele organisaties kan stimuleren een of meerdere schrijvers te boeken in de periode van 21 maart tot 1 oktober 2022.

Voor wie en wat?

Bibliotheken, boekhandels, scholen (basis, voorgezet en hoger onderwijs) en organisaties die regelmatig literaire schrijvers programmeren, kunnen via de Schrijverscentrale een optreden boeken, waarbij het Letterenfonds de helft van de kosten (honorarium en administratiekosten) subsidieert tot maximaal € 500. Reiskosten en BTW vallen buiten de korting.

Uitgezonderd zijn de meerjarig ondersteunde organisaties die via het Letterenfonds ook extra gelden krijgen uit het steunpakket van OCW, waaronder Boekids, Brainwash, Crossing Border, Explore the North, Noordwoord, Passionate Bulkboek, Poetry Circle Nowhere, Poetry International, Poëziepaleis, Read My World, Samenleving en Kunst, School der Poëzie, Tilt, Watershed, Wintertuin en Writers Unlimited.

Schrijvers en illustratoren uit alle literaire genres kunnen worden geboekt: van kinder- en jeugdliteratuur, fictie, non-fictie, poëzie en spoken word. Voorwaarde is dat de auteur bij de Schrijverscentrale is ingeschreven, dat zijn er 5.000. In ons online auteursbestand kunt u zoeken naar auteurs. Staat de auteur van uw keuze er niet bij, neem dan contact met ons op.

Wanneer?

Deze tijdelijke steunmaatregel geldt voor schrijversactiviteiten die plaatsvinden van 21 maart tot 1 oktober 2022.

Hoeveel?

De korting per schrijversoptreden is 50% tot maximaal € 500,-. Als het steunmaatregelbudget op is, kunnen we uw aanvraag niet meer in behandeling nemen.

Wat zijn de contractuele voorwaarden?

Voor bestaande boekingen in de periode 21 maart tot 1 oktober 2022 kunt u bij De Schrijverscentrale het verzoek voor (maximaal) 50% korting indienen. Wij passen dat aan op het contract.
Bij elke nieuwe aanvraag beoordelen we of die in aanmerking komt voor de 50%-steunmaatregel. De toegekende bijdrage staat vermeld in het contract van de Schrijverscentrale.
Kan een fysiek schrijversoptreden niet doorgaan wegens corona? Zet het dan om naar een online optreden of verplaats het naar een later moment in 2022, want afzeggen van een bezoek is niet mogelijk.

Als u een bezoek op locatie verplaatst of wijzigt naar een online activiteit, geef dit dan door aan de Schrijverscentrale. Dan passen wij dit aan op het contract. Over het eventueel omzetten naar een online activiteit moet overeenstemming zijn tussen auteur en organisator. Neem dus contact met de auteur op om het alternatief af te stemmen.

Hoe kan ik een auteur aanvragen?

U kunt uw aanvraag online indienen. Vermeld bij een online-aanvraag s.v.p. dat u op de hoogte bent van de voorwaarden. Organiseert u een schrijversactiviteit op locatie? Geef dan zo mogelijk bij de aanvraag aan welk alternatief u voorstelt. Dit kan bij de opmerkingen (op de laatste pagina van de online aanvraag).

Hoeveel aanvragen kan ik indienen?

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk organisaties gebruik kunnen maken van deze steunmaatregel, geldt een maximum aantal aanvragen per organisator. Dit varieert tot een maximum van drie schrijvers voor basisscholen tot vijftien voor een grote bibliotheek met meerdere vestigingen. Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk auteurs ervan profiteren kan er per auteur op maximaal vijf contracten subsidie worden toegekend. De bemiddelaars bekijken per aanvraag of er subsidie kan worden toegekend, en zo ja hoeveel.

Heeft u al een contract staan voor de periode 21 maart tot 1 oktober?

Ook dan kunt u in aanmerking komen voor deze steunmaatregel. Neem contact met ons op zodat we kunnen beoordelen of uw bestaande contract in aanmerking komt voor de steunbijdrage. Ook dan gelden de voorwaarden zoals hierboven vermeld.