Kennis en Inspiratie - Scholen - Organisaties - Auteurs 12-06-2019 | Door Redactie

Substantieel bedrag erbij voor De Schrijverscentrale

Substantieel bedrag erbij voor De Schrijverscentrale

Minister van Engelshoven heeft haar uitgangspunten voor het Cultuurbeleid 2021-2024 gepresenteerd en kent De Schrijverscentrale een extra subsidie van € 0,2 miljoen toe voor 2021-2024. In haar Uitgangspunten schrijft de Minister dat ze hecht “aan een levendig literair klimaat.”

Het besluit van de Minister geeft navolging aan het recente positieve advies van de Raad voor Cultuur over De Schrijverscentrale. Directeur Anne Zeegers reageert verheugd: “Dit besluit erkent het belang van leesbevordering in de breedte. Voor inspirerende ontmoetingen tussen schrijvers en lezers zetten wij al onze expertise in. Via ons komen schrijvers op scholen, festivals, in bibliotheken, boekhandels en ziekenhuizen. Met hun verhalen brengen schrijvers boeken tot leven en vergroten zij het leesplezier. Verhalen bieden houvast, geborgenheid en zicht op nieuwe werelden. Door landelijk te bemiddelen maken we literatuur breed zichtbaar en stimuleren we het lezen. De verhoging van de subsidie van De Schrijverscentrale naar een prachtig bedrag van € 888.000 onderstreept de waarde van ons werk.”

Er wordt flink geïnvesteerd in leesbevordering. De Schrijverscentrale en De Schoolschrijver zijn blij met het totale bedrag van € 0,7 miljoen dat OCW daarvoor extra uittrekt. Met het oog op de dalende leesmotivatie onder jongeren is die investering van belang. Uit onderzoek uit 2018 blijkt dat schrijversbezoeken een positieve impact hebben op de leesmotivatie en het leesplezier. Zeegers: “We bereiken nu 400.000 (potentiële) lezers en deze extra subsidie stelt ons in staat nog meer lezers te bedienen. Zo blijven we bijdragen aan een maatschappij waarin lezen, literatuur en leesplezier een vanzelfsprekende plek innemen.

Fotografie: E Walvisch. Op de foto: Manon Sikkel.