Scholen 15-01-2018 | Door Remco Scheenjes

Succesvol schrijversbezoek: Etty Hillesum Lyceum Deventer

Succesvol schrijversbezoek: Etty Hillesum Lyceum Deventer
Wat is het geheim van een succesvol schrijversbezoek? In deze serie artikelen delen scholen, boekhandelaren en bibliotheken hun ervaringen en tips. Dit keer: Babette Mulders van het Etty Hillesum Lyceum in Deventer.

Samen met Dorien Brattinga coördineert Babette Mulders de Literaire Week voor de bovenbouw havo en vwo, die sinds 2006 wordt georganiseerd. Maar liefst tien schrijvers bezoeken vijf dagen lang de school, twee per dag.  
 

Aansluiten bij de leefwereld

De sectie Nederlands kiest de auteurs. Daarbij wordt rekening gehouden met de bekendheid van de auteurs. Babette: ‘Maar ook onbekendere schrijvers en debutanten krijgen een kans, want daarmee houden we het betaalbaar en blijven de docenten op de hoogte. En er komt altijd minstens één dichter. Daarnaast is het voor een geslaagd bezoek heel belangrijk dat het werk aansluit bij de leefwereld van de leerlingen. Van de Schrijverscentrale krijgen we hiervoor regelmatig tips.’

Leerlingen vinden het heel interessant om de mens achter het boek te ontmoeten en te ondervragen

 

Inspirerend bezoek

Een deel van de vrijwillige ouderbijdrage die de school ontvangt gaat naar De Literaire week, in totaal zo’n vijfduizend euro. ‘Geen gering bedrag, maar het is het waard. Ze vinden het heel interessant om de mens achter het boek te ontmoeten en te ondervragen. Een bezoek van een schrijver inspireert de leerlingen echt tot het lezen van diens romans of gedichten,’ vertelt Babette.
 

Voorbereiding

Het succes wordt grotendeels bepaald door de voorbereiding van de scholieren op het bezoek. ‘Vanaf vier weken voor de Literaire Week besteden de docenten Nederlands er al aandacht aan. Leerlingen bepalen zelf of ze het schrijversbezoek bijwonen, dat valt dan in de keuze-uren. Ter voorbereiding wonen ze ook keuze-uren bij waarin de docenten het bezoek voorbereiden. Er worden boekfragmenten en recensies gelezen, tv-interviews bekeken en interviewvragen voorbereid,’ aldus Babette. Maar het gebeurt ook dat leerlingen niet bij het keuze-uur aanwezig waren en toch de schrijver bezoeken.


Contact met de schrijver

De docenten nemen van tevoren altijd contact op met de auteurs. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen bespreken ze hoe het bezoek eruit gaat zien. Wil een schrijver één grote groep bezoeken of liever twee kleine, wil hij of zij worden geïnterviewd, wil hij of zij een lezing houden of liever een interactieve werkvorm? Babette: ‘We hebben bijvoorbeeld auteurs ontvangen die met de groep verhalen of gedichten gingen schrijven, soms zelfs met muzikale begeleiding. Zo hadden we vorig jaar Johanneke ter Stege, onze stadsdichteres, die met de leerlingen poëtisch en muzikaal aan de slag ging.’

 

Alles valt of staat met een goede voorbereiding door de leerlingen


Spannend, een echte schrijver!

Volgens Babette vinden de jongeren het heel spannend om een echte schrijver op bezoek te krijgen. ‘Vaak is het voor het eerst dat ze een auteur in levenden lijve ontmoeten. Ze vinden de lezingen meestal heel interessant en dat merk je aan de uitleningen en boekenlijsten.’ Van de auteurs die op bezoek komen worden dan ook flink wat boeken ingeslagen, vaak zo’n vijf exemplaren per titel. Het is belangrijk dat de boeken beschikbaar zijn, zodat ze meteen kunnen gaan lezen.’


Zieke schrijver

Er gaat wel eens wat mis. Maar ook dat kan zomaar prima uitpakken. Babette: ‘Toen een van de schrijvers ziek werd, vonden we samen met De Schrijverscentrale gelukkig op het laatste moment een vervanger. Die beviel zo goed, dat zijn boeken zelfs nu nog veel worden uitgeleend. Een paar jaar later hebben we hem weer uitgenodigd en in 2018 komt hij voor de derde keer!’


Literatour

Sinds 2017 doet de school mee met Literatour. ‘Dat is goed bevallen,’ zegt Babette. ‘De boeken van de auteurs die langskwamen zijn na hun bezoek heel goed uitgeleend. Het is zeker voor herhaling vatbaar.’
 

Tip van Babette

Wat is Babettes ultieme tip voor andere scholen? ‘Alles valt of staat met een goede voorbereiding door de leerlingen,’ zegt Babette. ‘Dat, en de bijzondere optredens van de auteurs, maken de Literaire Week voor onze sectie Nederlands het hoogtepunt van het jaar.’

Wilt u ook graag een schrijver op school uitnodigen? Dat kan het hele jaar door. Neem contact met ons op, dan kunnen we samen kijken welke auteur het beste past bij uw leerlingen.