Scholen 16-04-2019 | Door Redactie

Raad voor Cultuur spreekt vertrouwen uit in de koers van De Schrijverscentrale

Raad voor Cultuur spreekt vertrouwen uit in de koers van De Schrijverscentrale

In het rapport Cultuur dichtbij, dichter bij cultuur adviseert de Raad voor Cultuur De Schrijverscentrale meer geld toe te kennen voor de komende periode.

De Raad adviseert OCW-minister van Engelshoven met het rapport over het culturele stelsel 2021 – 2024. Directeur Anne Zeegers reageert verheugd op dit advies: “Met dit advies onderstreept de Raad de waarde van ons werk. De Schrijverscentrale maakt al 50 jaar ontmoetingen tussen schrijvers en hun publiek mogelijk. Met onze auteurs zorgen we ervoor dat verhalen en literatuur voor iedereen zichtbaar en toegankelijk zijn. We zijn blij dat de Raad adviseert om ons daarvoor voldoende middelen toe te kennen.”

De Raad acht het noodzakelijk dat De Schrijverscentrale kwaliteit kan behouden en succesvolle leesbevorderingsactiviteiten kan blijven voortzetten, met speciale aandacht voor jongeren. Dit is van belang gezien het leesplezier en de leesmotivatie onder jongeren daalt. Uit onderzoek van Stichting Lezen en De Schrijverscentrale blijkt dat schrijversbezoeken een positieve impact hebben op de leesbevordering.

Zeegers: “We hopen dat de minister het advies van de Raad volgt, zodat we kunnen blijven bijdragen aan een gezond literair klimaat.”

Foto: Tim Buiting