Scholen 18-12-2017 | Door Hans en Monique Hagen

Kinderboekenambassadeux: 'Betrek de ouders bij het lezen'

Kinderboekenambassadeux: 'Betrek de ouders bij het lezen'

De Kinderboekenambassadeur heeft als taak om boeken en lezen onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Maar hoe bereiken wij, ‘Kinderboekenambassadeux’ Hans en Monique Hagen, dat brede publiek? Met filmpjes! We hebben er twee gemaakt. Ze zijn verspreid via social media, en ze staan op de website van de Kinderboekenambassadeur.

In de eerste video, Ouders bij de Lees, zie je het effect van voorlezen op een tweejarige:

In Kinderen doen je na laten we zien hoe belangrijk het voorbeeld van ouders is:

De boodschap is: lees zelf, lees samen, lees voor. Scholen en bibliotheken gebruiken de filmpjes op ouderavonden, het staat op allerlei websites en in nieuwsbrieven.


Oproep: nodig ouders uit bij een klassenbezoek

Op de Middag van het Kinderboek deden we een oproep aan schrijvers en illustratoren: nodig ouders uit bij je klassenbezoeken. Een kind van lezende ouders heeft vijf keer zo veel kans om ook een goede lezer te worden. Als schrijvers en illustratoren dan toch op stap gaan via De Schrijverscentrale, kunnen ze in een moeite door de ouders enthousiast maken voor boeken. ‘Goed initiatief, ook in het kader van de ouderbetrokkenheid die we op onze school willen verbeteren,’ was de reactie van een leerkracht. Een ander vertelde ons dat de ouders het erg leuk vonden om dit samen met hun kind mee te maken.

Ik realiseer me dat ik het voorbeeld moet geven. Ik ga weer boeken lezen


Enthousiaste ouders op scholen

We nodigen de ouders uit via een brief die de scholen namens ons versturen. Er wordt goed op gereageerd. Gemiddeld komen er vijf ouders per les. Het record was elf (groot)ouders. Meestal zitten ze achterin de klas. Wij richten ons tot de leerlingen, zoals altijd. Ouders vinden het bijzonder om erbij te mogen zijn. Zo reageerde een van hen enthousiast: ‘Ik had nooit gedacht dat mijn zoon van gedichten hield.’


Thuis meer voorlezen

Ouders letten heel goed op: één moeder deed zo ijverig mee dat ze soms sneller reageerde op vragen dan de kinderen. Maar ze snappen allemaal dat het om de kinderen gaat, en zonder uitzondering beloofden ze dat ze thuis meer gaan voorlezen. Een veelgehoorde reactie was dan ook: ‘Ik realiseer me dat ik het voorbeeld moet geven. Ik ga weer boeken lezen.’ We hoorden van verschillende leerkrachten dat er ook ouders kwamen die ze anders nauwelijks zagen op school. En sommigen wisten niet dat de bibliotheek gratis is.

Ik had nooit gedacht dat mijn zoon van gedichten hield


Betrek de boekhandel

Bij deze nogmaals een oproep aan iedereen die op stap gaat via De Schrijverscentrale: nodig ouders uit bij je klassenbezoeken. En vraag of de school een boekhandel uitnodigt. Ouders die net een lezing hebben bijgewoond zijn gemotiveerd om een boek van jou te kopen in de pauze of na schooltijd. Boekhandel Voorhoeve verkocht onze boeken op een school in Hilversum: ‘De verkoop was boven verwachting. Zeker voor deze buurt. Leuk dat jullie nog bleven signeren.’

Monique & Hans Hagen – Kinderboekenambassadeux