Kennis en Inspiratie - Scholen - Organisaties - Auteurs 4-06-2020 | Door Redactie

Raad voor Cultuur geeft De Schrijverscentrale een positief advies

Raad voor Cultuur geeft De Schrijverscentrale een positief advies

“De Schrijverscentrale is een belangrijke schakel tussen schrijvers enerzijds en scholen, bibliotheken, boekhandels, festivals en andere evenementen anderzijds. Het schrijversbezoek is een krachtige manier om interesse van scholieren en volwassenen voor het (literaire) lezen en de literaire cultuur te stimuleren,” aldus de Raad van Cultuur in het vandaag verschenen advies Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). In het positieve advies spreekt de Raad vertrouwen uit in het werk en de kwaliteiten van De Schrijverscentrale. De Schrijverscentrale is een substantieel hoger budget in het vooruitzicht gesteld.

De Raad adviseert OCW-minister Van Engelshoven over de ingediende plannen van de culturele instellingen in de BIS. Directeur Anne Zeegers reageert verheugd op het advies: “Met dit advies onderstreept de Raad de waarde van ons werk. Met onze auteurs zorgen we ervoor dat verhalen en literatuur voor iedereen zichtbaar en toegankelijk zijn. We zijn blij dat de Raad de koers en nieuwe plannen steunt.’

De Raad acht het noodzakelijk dat De Schrijverscentrale succesvolle leesbevorderingsactiviteiten kan blijven voortzetten, met speciale aandacht voor jongeren. Dit is van belang gezien het leesplezier en de leesmotivatie onder jongeren daalt. Uit onderzoek blijkt dat schrijversbezoeken een positieve impact hebben op de leesbevordering.

Foto: Edwin Walvisch