Organisaties 3-07-2017 | Door Fabienne Peters

Hier ging De Middag van het Kinderboek om

Hier ging De Middag van het Kinderboek om
Op zaterdag 13 mei werd de negende Middag van het Kinderboek georganiseerd in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Schrijvers, illustratoren, uitgevers en leesbevorderaars inspireerden elkaar door in discussie te gaan over het thema: Wat maakt een boek tot een goed kinderboek?

Er waren lezingen door Aad Meinderts, Benny Lindelauf en Marion van de Coolwijk, en zeepkistsessies van onder meer Ted van Lieshout, Fabienne Peters van De Schrijverscentrale en Kinderboekenambassadeurs Hans en Monique Hagen. Iris Deppe maakte ter plekke een illustratie van de dag.

Variatie in het aanbod

De conclusie van de middag luidde dat variatie aanbrengen in het aanbod voor de leesbevordering wellicht belangrijker is dan de kwestie wel of geen literatuur. De Schrijverscentrale vervult daarin een belangrijke rol door te bemiddelen in lezingen en schoolbezoeken van bijna alle Nederlandse auteurs en illustratoren: van kinder- en jeugdliteratuur (alle genres hierbinnen), romans, korte verhalen, poëzie, essayistiek en literaire non-fictie. Elke doelgroep heeft een andere behoefte en voorkeur. Onze bemiddelaars kunnen hierin goed adviseren en wijzen daarbij ook op minder bekende auteurs die eveneens de moeite waard zijn gelezen te worden.

Lees hier het hele verslag van de middag.

Fotografie: Raymond van Mil & Lotte Dale