Auteurs 26-06-2018 | Door Fabienne Peters

Verslag Auteursbijeenkomst Menukaart basisonderwijs

Verslag Auteursbijeenkomst Menukaart basisonderwijs

Op 14 juni vond de presentatie plaats van de Menukaart Schrijversbezoeken Basisonderwijs. Met de dertig aanwezige auteurs en illustratoren hebben we van gedachten gewisseld over de nieuwe Menukaart. Een geslaagde bijeenkomst waar we met veel plezier op terugkijken! Hierbij een verslag en een uitleg over de komende pilotperiode, die van belang is voor alle jeugdboekenauteurs en illustratoren. 

Onderzoek effect schrijversbezoeken 

Samen met Stichting Lezen hebben we laten onderzoeken wat het effect is van schrijversbezoeken op de leesbevordering. Centraal stond de vraag welke randvoorwaarden zorgen voor een succesvol bezoek. De onderzoeksresultaten worden op 13 september gepresenteerd aan beleidsmakers. Jennifer begon de bijeenkomst met het presenteren van enkele relevante resultaten. In het onderzoek gaven leraren namelijk aan dat ze graag meer hulp willen krijgen bij de inhoudelijke voorbereiding van een schrijversbezoek. Auteurs gaven ook aan prijs te stellen op een goede inhoudelijke voorbereiding door de leerlingen. 

Doelen Menukaart

Naar aanleiding van de resultaten hebben we de Menukaart Schrijversbezoeken Basisonderwijs ontwikkeld. Jennifer legde uit wat daarop komt te staan: de schrijvers- en illustratorenbezoeken die nu ook al verzorgd worden, aangevuld met extra activiteiten voor en na het bezoek. De hoofddoelen van de Menukaart zijn namelijk: 1) Basisscholen stimuleren tot het formuleren van hun wens voor de vorm en inhoud van een bezoek en 2) Betrokkenheid van leerkrachten en leerlingen vergroten.

Bezoeken 

Veel organisatoren vragen om een specifieke auteur of illustrator, maar we krijgen ook vragen van organisatoren die nog geen idee hebben wie ze willen uitnodigen, of niet goed weten welke activiteiten mogelijk zijn. Door het zichtbaar maken van de verschillende soorten bezoeken krijgen scholen een helder beeld van wat jullie aanbieden. De verschillende soorten bezoeken hebben we onder negen ‘koepelbezoeken’ geschaard, zie hiervoor de voorlopige Menukaart. De Menukaart is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op ons aanbod, niet als vervanging van het reguliere bezoek. 

Extra activiteiten 

Tot slot vertelde Kim over de extra activiteiten op de Menukaart die voor of na een bezoek ingepland kunnen worden. Algemene voorbereidingstips, een creatieve opdracht vooraf of na afloop, Skypen vóór het bezoek en vloggen ervoor of erna. Vervolgens brainstormden de deelnemende auteurs en illustratoren over de extra activiteiten. De input die uit de brainstorm naar voren kwam, nemen we mee tijdens de pilotperiode. Deze duurt tot 2019 en is vooral bedoeld voor het verder vormgeven van de extra activiteiten en het bepalen van de kosten en honoraria.

Vragen en reacties 

We kregen veel waardevolle vragen en opmerkingen over de Menukaart. Zo werd bijvoorbeeld het idee voor het opnemen van een workshopreeks geopperd en het benoemen van de aanwezigheid van ouders tijdens een bezoek. Een ander idee is om een themagericht bezoek op te nemen in het bezoekaanbod. Ook wezen de illustratoren ons op de enigszins misleidende titel ‘Verhalen tekenen’ bij de workshops, omdat het verhaal bij illustratoren lang niet altijd centraal staat.

Ideeën of vragen?

Mocht je na het zien van de Menukaart zelf nog ideeën of opmerkingen hebben, mail ons dan op: menukaart@deschrijverscentrale.nl. Het komende halfjaar verzamelen we al deze ideeën, zodat we in het nieuwe jaar tot een uiteindelijke versie kunnen komen.

Toekomstmuziek

Uiteindelijk willen we de Menukaart clickable op de site plaatsen, zodat er handig gezocht kan worden door organisatoren. We hebben daar fondsen voor aangeschreven en hebben al een toezegging van het Prins Bernhard Cultuurfonds! Geweldig nieuws. Verder willen we begin 2019 een evaluatiebijeenkomst plannen met auteurs, illustratoren en organisatoren om de pilotperiode te evalueren. Voor daarna is het ons plan om de Menukaart ook voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen.

Gezamenlijk project

Plannen genoeg. We gaan in elk geval na de zomer van start en zien ernaar uit. Het is een gezamenlijk project, dus je inbreng wordt zeer gewaardeerd. We houden je op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen.