Nederland Leest

Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek. Lezers krijgen dit boek cadeau van de bibliotheek, het centrum voor ontmoeting en gesprek. Het afgelopen jaar was voor veel mensen een periode waarin het leven zich voornamelijk tussen vier muren afspeelde. Onder andere om te laten zien dat reizen niet altijd fysiek hoeft te gebeuren is het thema van Nederland Leest 2021: Over de grens.

In november leest heel Nederland één boek: De wandelaar van Adriaan van Dis, dat zich afspeelt in Parijs. Wilt u met de auteur in gesprek gaan over het verhaal? Via De Schrijverscentrale is Adriaan te boeken voor lezingen en signeersessies tijdens Nederland Leest.

Nederland Leest Junior

Dit jaar staat het boek Katvis van Tjibbe Veldkamp centraal tijdens Nederland Leest Junior. Met de hele klas dit boek lezen biedt een mooie kans om met elkaar in gesprek te gaan over het boek en over het thema Over de grens. Tjibbe is via De Schrijverscentrale uit te nodigen voor bezoeken aan scholen en bibliotheken. Tip: scholen kunnen vanaf 20 april tot 2 juni het Nederland Leest Boekenpakket bestellen via onderwijs.cpnb.nl. Bibliotheken bestellen vanaf 13 april  via NBD Biblion.

Nederland Leest is een initiatief van de CPNB in samenwerking met NBD biblion. Kijk op www.nederlandleest.nl voor meer informatie.

Protocol bij een Schrijversbezoek - Nederland Leest
Met oog op de oplopende besmettingscijfers en met de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid in gedachten, worden bibliotheken en andere organisatoren van optredens van Adriaan van Dis verzocht om de geldende maatregelen nauwkeurig in acht te nemen. Naast de sinds 12 november geldende beperkingen die door de overheid zijn opgelegd (klik hier voor meer informatie), worden locaties en organisaties verzocht om extra te letten op de volgende, aanvullende, maatregelen: 

Optreden - Algemeen
•    De locatie zorgt voor een goed geventileerde en het liefst grote ruimte voor het optreden.
•    De locatie zorgt ervoor dat het toegestane aantal bezoekers niet wordt overschreden.
•    De locatie controleert het coronatoegangsbewijs van alle bezoekers aan het optreden.
•    De locatie zorgt voor vaste zitplaatsen voor de bezoekers.
•    De locatie handhaaft minimaal 1,5 - 2 meter afstand tot de auteur. Dit geldt voor het publiek maar ook voor de organisator en het aanwezige personeel.
•    De locatie ziet erop toe dat er geen fysiek contact is tussen de auteur en de organisatie en de auteur en het publiek. Het maken van selfies is bijvoorbeeld niet mogelijk. 
•    Mocht iemand, bijvoorbeeld de boekverkoper, toch dichterbij willen of moeten komen dan de afgesproken 1,5 meter, dan is een mondkapje verplicht. 

Signeren
•    Bij een signeersessie wordt er afstand gehouden (minimaal 1,5 meter). De organisator zorgt ervoor dat de bezoekers voldoende afstand houden. 
•    De locatie ziet erop toe dat er geen fysiek contact is tussen de auteur en de organisatie en de auteur en het publiek. Het maken van selfies is bijvoorbeeld niet mogelijk. 
•    Er wordt een streep getekend of met tape aangegeven tot waar de bezoeker kan komen. 
•    Er wordt door de organisator een spatscherm geplaatst tussen de auteur en de bezoekers bij het signeren.
•    Mocht iemand, bijvoorbeeld de boekverkoper, toch dichterbij willen of moeten komen dan de afgesproken 1,5 meter, dan is een mondkapje verplicht. 
•    De organisator zorgt waar mogelijk voor ventilatie.
•    De auteur voorziet de te signeren boeken van een handtekening en/of stempel, maar niet van opdrachten of datering.
 

bel ons voor een advies