Eigen Beheer

De Schrijverscentrale bemiddelt al ruim vijftig jaar voor schrijvers die door traditionele uitgevers worden gepubliceerd, met het modelcontract. Dat blijven we doen. Maar omdat de literaire wereld verandert, voegen we ook nieuwe auteursgroepen aan ons bestand toe. Eén van die groepen vormen de schrijvers die zelf hun boek uitgeven, in eigen beheer, en de schrijvers die door een kleine uitgeverij worden gepubliceerd, zonder modelcontract.

Voor deze schrijvers zijn er twee routes naar ons bestand:

 1. Route 1 (geen kosten): je kunt aantonen dat je voldoet aan een aantal criteria die de literaire kwaliteit en professionaliteit van je werk garanderen. De criteria zijn vastgesteld in overleg met zelfpublicerende auteurs, facilitaire uitgevers en de Auteursbond. De criteria voor volwassenen- en jeugdboeken verschillen en de grens ligt bij een lezersdoelgroep van 15 jaar;

 2. Route 2: je betaalt voor een externe beoordeling door een ervaren redacteur. Kosten: € 250 exclusief btw.


Criteria voor schrijvers van boeken voor volwassenen

 1. De schrijver heeft in de afgelopen vijf jaar minstens één boek gepubliceerd, dat verkrijgbaar is via het CB, ook in papieren vorm. Qua genre valt dit boek onder de literaire fictie, de literaire non-fictie of de poëzie.

 2. Van het boek of de boeken zijn minstens 700 exemplaren verkocht. Voor poëzie geldt een ander aantal, namelijk 300 exemplaren.

 3. De schrijver heeft gewerkt met professionals voor redactie en vormgeving en kan facturen overleggen om dit te bewijzen. Daarnaast is er gedegen promotie gemaakt.

 4. De schrijver kan aantonen dat hij of zij functioneert in een professioneel literair circuit, met minstens drie voorbeelden. Te denken valt aan: een boekhandel die exemplaren van het boek of de boeken heeft ingekocht (in consignatie telt niet mee); een literaire prijs; een betaald optreden (marktconform); een scout of vertegenwoordiger die zich achter de schrijver heeft geschaard; een (positieve) recensie. Niet alle recensies tellen mee: landelijke en regionale kranten wel, maar plaatselijke kranten niet.

 5. De schrijver heeft minstens drie literaire optredens verzorgd, naar tevredenheid van de organisatoren. Wanneer de schrijver betaald is voor deze optredens is dat een pré.
   

Criteria voor schrijvers van jeugdboeken

 1. De schrijver heeft drie of meer boeken gepubliceerd, waarvan op zijn minst de laatste verkrijgbaar is via het Centraal Boekhuis, ook in papieren vorm.  Minstens één van deze titels is in de afgelopen drie jaar verschenen. Titels van puur educatieve aard tellen niet mee, literaire non-fictie wel.

 2. Minstens twee titels zijn te leen bij de openbare bibliotheek. Door de bibliotheken zijn minstens 200 exemplaren van titels uit het oeuvre ingekocht, met een landelijke spreiding. In totaal zijn er minstens 700 exemplaren van één of meer van je boeken verkocht. Voor het genre poëzie gelden andere getallen: minstens 100 door bibliotheken afgenomen, minstens 300 verkocht.

 3. De schrijver heeft gewerkt met professionals voor redactie en vormgeving en kan facturen overleggen om dit te bewijzen. Daarnaast is er gedegen promotie gemaakt.

 4. De schrijver kan aantonen dat hij functioneert in een professioneel literair circuit, met minstens drie voorbeelden. Te denken valt aan: een boekhandel die exemplaren van het boek of de boeken heeft ingekocht (in consignatie telt niet mee); een literaire prijs; een betaald optreden (marktconform); een scout of vertegenwoordiger die zich achter de schrijver heeft geschaard; een (positieve) recensie. Niet alle recensies tellen mee: landelijke en regionale kranten wel, maar plaatselijke kranten niet. Omdat online boekenblogs meestal geen kritische, maar enthousiasmerende recensies schrijven, tellen zij ook niet mee, met uitzondering van het kritische blog Jaapleest.

 5. De schrijver heeft minstens drie verschillende scholen of bibliotheken bezocht of anderszins openbare optredens verzorgd voor kinderen, naar tevredenheid van de docenten of organisatoren. Wanneer de schrijver betaald is voor deze optredens is dat een pré.


Externe beoordeling

Voldoe je niet aan de criteria of kun je dat naar het oordeel van De Schrijverscentrale onvoldoende aantonen, dan is er nog een andere manier om de kwaliteit van je werk te laten toetsen: je betaalt voor een externe beoordeling door een ervaren redacteur. De kosten hiervoor zijn € 250 excl 21 % btw. Het boek dat je ter beoordeling voorlegt moet in de afgelopen vijf jaar zijn verschenen en verkrijgbaar zijn via het CB, ook in papieren vorm. De redacteur leest een aaneengesloten stuk uit dit boek van 10.000 woorden. Je bepaalt zelf de selectie.
We werken met een poule van ervaren redacteuren: Manon Duintjer, Leonie Hardeman, Jacqueline de Jong, Louise Koopman, Sofie Mulders en Mirjam Pörtzgen.
Klik hier voor biografische informatie over de redacteuren.

We maken niet bekend door welke redacteur je wordt beoordeeld. De redacteur schrijft een beoordelingsverslag en op basis daarvan beslist de Schrijverscentrale of je kunt worden opgenomen in het bestand. Je ontvangt zelf ook het verslag. Let op: je betaalt voor beoordeling, niet voor inschrijving, dus bij afwijzing volgt geen restitutie.
 

Wat je wel en niet kunt verwachten

Ben je eenmaal aangesloten bij de Schrijverscentrale dan kunnen wij voor je bemiddelen. Je kunt een profiel aanmaken op onze website om jezelf te presenteren aan organisatoren en we informeren organisatoren die je willen boeken. Ook zorgen we voor de contractuele en financiële afhandeling. De bemiddelingskosten bedragen 10% van het auteurshonorarium, met als ondergrens € 45,45 (exclusief btw). Wat we niet doen is promotie maken voor individuele auteurs. Met een bestand van ruim vierduizend auteurs is dat niet mogelijk en het past ook niet bij de opdracht die we vanuit de Rijksoverheid hebben: leesbevordering. Inschrijving bij de Schrijverscentrale betekent dus niet automatisch dat er ook boekingen volgen.

Hier vind je een lijst van documenten die je tijdens de aanmelding moet uploaden.

Ja, ik wil me aanmelden
Je wordt naar de omgeving geleid waar je je aanmelding kunt indienen.