Patricia Gomes

Geboorteplaats Paramaribo

Afbeelding van de auteur
Fotograaf: nvt

Geboorteplaats
Paramaribo

toon meer

Non-fictieschrijver

Genre
Non-fictie

Thema's
Geschiedenis

Subthema's
slavernij; abolitionistische bewegingen; mentaliteitsgeschiedenis; feminisme; Zwarte emancipatiebewegingen; institutioneel racisme; noties over collectieve schuld, excuses en reparations/herstelbetalingen

Activiteiten
Interview (als geïnterviewde) - Lezing

Campagnes
Schrijvers over Thema's Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2023

Leeftijdsgroepen
Volwassenen

Patricia D. Gomes is van Surinaams-Nederlandse afkomst en afgestudeerd in de Nieuwe en Nieuwste Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.  Ze is gespecialiseerd in de geschiedenis van de trans- Atlantische slavernij en racisme en heeft daar twee boeken en verschillende artikelen over geschreven. Daarnaast geeft zij cursussen en organiseert zij kennisactiviteiten zoals debatten en symposia. Twee debatten die landelijk te volgen waren organiseerde zij samen met Debatcentrum De Balie in Amsterdam met als titel: Wie schrijft onze koloniale geschiedenis? 

Enkele geschiedenisonderwerpen zijn: de genocidale aard van de Nederlandse slavernij (in vergelijking met de Verenigde staten; het verzet van de Afrikaanse slachtoffers tegen de slavernij; de abolitionistische bewegingen (de afschaffingsbeweging) van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland; de situatie van de Amerikaanse  vrijgemaakten na de afschaffing (Reconstruction-periode) en die van vrijgemaakten in Suriname (Staatstoezicht) en de voormalige Nederlandse Antillen; de ontwikkeling van het Zwarte feminisme vanuit de abolitionistische beweging; de historische ontwikkeling en reproductie van racisme; de overeenkomsten en verschillen in de ontwikkeling en thematiek tussen de Zwarte Amerikaanse emancipatiebeweging (onder meer de NAACP van Martin Luther KIng en de Black Pantherbeweging) en de Zwarte Nederlanse emancipatiebeweging. Enkele racisme onderwerpen zijn: het gebruik van chemische huidbleekmiddelen en schoonheidsidealen; de huidige aanpassingen en reproductie van racisme, met nadruk op de verborgen vormen ervan die vallen onder institutioneel racisme zoals neutraal aandoende structuren en criteria bij toegang tot werk, opdrachten en subsidies; de zin en onzin van (collectieve) schuld,excuus en reparations. Zij kan op verzoek ook lezingen houden over andere onderwerpen.

Haar ''unique selling point'' is dat zij een wetenschappelijk onderlegde Zwarte vrouw is. Zij vertegenwoordigt een stem die meestal wordt genegeerd, maar die wel noodzakelijk is voor een beter begrip en het eerlijk maken van onze wereld.

Titels van haar boeken: Over ''natuurgenooten'' en ''onwillige honden''. Beeldvorming als instrument voor uitbuiting en onderdrukking in Suriname, 1842-1862 (UItgeverij Aksant 2003); Denken over de trans-Atlantische slavernij en racisme. De drie gezichten van Nederland (uitgeverij Verloren 2022)

Media

video's