Frans Douw

Afbeelding van de auteur
Fotograaf: Jan Banning
toon meer

Non-fictieschrijver

Activiteiten
Interview (als geïnterviewde) - Interview (als interviewer) - Presentatie - Signeersessie - Voordracht - Workshop/masterclass

Leeftijdsgroepen
Jongvolwassenen - Klas 4-6 Voortgezet Onderwijs - Senioren - Volwassenen

Is iemand die een strafbaar feit pleegt anders dan de meeste mensen? Wanneer heb je geen recht van spreken meer?  Verdient iedereen een tweede kans, of misschien veel meer kansen? Hoe maak je de maatschappij veiliger en rechtvaardiger?

 

Frans Douw (65) schreef het boek: “Het Zijn Mensen, het verhaal van een Gevangenisdirecteur”

 “Dit boek is een cadeau, een feest om opnieuw te ontdekken dat waar iedereen het heeft over “onverbeterlijke criminelen” je een alternatief hebt. Door zoals Frans Douw in dit boek laat zien met volle aandacht en liefde aan de gang te gaan.

Elk fragment is eigenlijk een mini-film over de wereld die wij allemaal verafschuwen als we erover lezen in de krant.  Of bewonderen als we kijken naar films als “The Godfather” en “The Irishman”. De woorden nemen je in sneltreinvaart mee en laten je geïnspireerd achter”.

 

Peter Faber, vriend en acteur

 

https://www.atlascontact.nl/auteur/frans-douw/

https://www.atlascontact.nl/boek/het-zijn-mensen/

 In het boek vertelt Frans Douw (65) over hoe hij als kind dat twee keer van school werd gestuurd, al heel jong ging werken en hoe hij omging met zijn persoonlijke uitdagingen, “herstelde” van zijn jeugd.  Vervolgens neemt hij de lezer mee naar jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische instellingen en de gevangenissen waar hij werkte, onder andere als directeur. Hij beschrijft wat hij zag en hoe hij omging met de mensen die hij ontmoette: van gedetineerden tot bestuurders en politici. En van collega’s tot families van gedetineerden en patiënten en nabestaanden van geweldslachtoffers. 

Zowel binnen zijn werk als daarbuiten is hij aanjager, vraagbaak en verbinder in het proces van delict, straf, herstel en terugkeer (www.herstelterugkeer.nl).

Het boek gaat ook over zijn activiteiten als internationaal adviseur op het gebied van forensische psychiatrie en gevangeniswezen, onder andere in de Verenigde Staten, Rusland, Oost-Europa, Engeland en Curaçao.

Het boek is een aanrader voor iedereen die eens een kijkje door de muren wil nemen, in Nederland en elders, maar heeft meer te bieden dan dat.  De lezer maakt ook kennis met het mens- en maatschappijbeeld van de schrijver en wordt geïnspireerd tot nadenken over hoe wij mensen met elkaar willen omgaan.Daarom is het boek de moeite waard voor iedereen die meer wil weten over de wereld om hem of haar heen.

 Frans Douw verzorgt al decennialang lezingen, workshops en gastlessen op scholen, universiteiten (o.a. Nijenrode), bij instellingen en op conferenties, ook in het buitenland.  Vaak doet hij dat samen met anderen, bijvoorbeeld met iemand die in de gevangenis heeft gezeten, een achterblijver of nabestaande. Vanuit zijn brede achtergrond en ervaring kan op diverse manieren bijdragen aan de ontwikkeling van kennis en bewustzijn van anderen. Voorbeelden daarvan zijn:

 

 

 

 

 

 Maatschappij en strafrecht. 

Over de meest effectieve manier om op overlast en criminaliteit te reageren, compassie versus vergelding, van systeemwereld naar mensenwereld (middelbaar onderwijs, HBO ’s, universiteiten, medewerkers in de strafrechtketen, politici, bestuurders). 

Leiderschap. 

Over effectief leiderschap in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving waarin geen fouten gemaakt mogen worden en: “hoe kan ik door mijn gedrag als leider bijdragen aan een context waarin mensen bij hun kracht kunnen komen”. (Managers, zowel in het bedrijfsleven als in de non-profitsector)

Vakmanschap.

Over het inzetten van talent, ervaring en kennis om anderen verder te helpen in hun leerproces en persoonlijke ontwikkeling. (Medewerkers in de strafrechtketen, hulpverleners, mensen met persoonlijke ervaring met Justitie)

 Internationale uitwisseling.

Wat zijn de keuzes die een land kan maken als het om het strafrecht gaat, wat kunnen we van elkaar leren en wat zijn denkbare strategieën om tot een humaner en effectiever strafrecht te komen?

Voorlichting.

 Specifieke voorlichting over delict, straf, herstel en terugkeer, naar aanleiding van het boek. Voor bedrijven, scholen, verenigingen en andere belangstellenden. Vanwege zijn ervaring als een van de langstzittende gevangenisdirecteuren en zijn rijke achtergrond kan Frans inzicht en kennis delen over een breed scala aan onderwerpen.

Publicaties

Eindelijk volwassen
2021,
Informatief - Non-fictie

Media