Afbeelding van de auteur
Fotograaf: Lars Smook
toon meer

Fictieschrijver - Dichter

Genre
Spanning - Roman - Columns

Thema's
Psychologie - Misdaad - Identiteit - Humor - Geschiedenis - Filosofie

Subthema's
light verse

Activiteiten
Workshop/masterclass - Voordracht - Signeersessie - Presentatie - Lezing - Interview (als geïnterviewde)

Leeftijdsgroepen
Volwassenen

Robert Beernink werd geboren in Enschede. Na enkele jaren Engelse taal- en letterkunde te hebben gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen en een maatschappelijke carrière, is hij zich volledig gaan toeleggen op het schrijven van verhalen, #BinnenDoorDenkers en lichtgedichten.

Zijn motto: ‘Elk verhaal is waar, elke waarheid slechts geloof.’, de spanning tussen waan en werkelijkheid, vormt vaak een onderliggend thema in zijn boeken.

Na drie romans in drie jaar: 'de zAligen' (2018), 'Kruipruimte' (2019) en 'Pad van Kleren' (2020), verscheen in april 2021 ‘Nader naar Niets’, een gebonden bundel met 99 lichtgedichten.

Lichtgedichten (Roberts vertaling van light verse) reflecteren het pure plezier inspiratie te vinden in de mogelijkheden welke de taal biedt en deze door ongebreideld associëren uit te werken tot versjes met een grappige, beschouwende of verrassende twist.

Een #Binnendoordenker is een wekelijks gepubliceerd cursiefje over een onderwerp dat de schrijver op dat moment bezighoudt; het is telkens weer een fijne oefening in schrijfvaardigheid.

Media Platform

Eind 2020 heeft Robert het ‘RB Media Platform’ gelanceerd, een menu gestuurd laagdrempelig online medium bestaande uit het Publicatie Platform voor Roberts eerdere en deels herschreven werk alsmede columns, #BinnenDoorDenkers en verhalen, het Tele Video Platform waarop beeldproducties te vinden zijn en het Presentatie Platform voor diverse wetenswaardigheden.

Het RB Media Platform is bereikbaar via zijn website.

Presentaties algemeen

Met veel plezier komt Robert naar u toe om te vertellen over zijn werk en daaruit voor te lezen of nieuwe lichtgedichten te testen. Ook gaat hij graag in gesprek over onderwerpen als drijfveren, humor, inspiratie, associatie en zijn ideeën over de missie van kunst in het algemeen en die van de literatuur in het bijzonder.

Presentatie: ‘Van Inspiratie tot Publicatie’

Naar aanleiding van het verschijnen van zijn derde boek, 'Pad van Kleren', heeft Robert een ‘ten geleide’ geschreven over achtergronden en ontstaansgeschiedenis van dit verhaal. Thema's als 'inspiratie', ‘structuur’ en 'bronnen' maken er ook deel vanuit.

Dit blijkt in de praktijk een praktisch handvat te zijn voor een presentatie over hoe een boek tot stand kan komen en een ingang naar tal van aanverwante onderwerpen. Robert presenteert het liefst in een ontspannen wisselwerking met belangstellenden.

Workshop: ‘Lichtgedichten, ofwel humor: uitdagingen voor de frontale kwab’

De opzet van deze workshop is dat Robert, na een korte introductie, interactief met het publiek aan de slag gaat met lichtgedichten (zijn vertaling van light verse), waarbij onderwerpen als 'humor', 'inspiratie', associatie' en 'fantasie' aan de orde komen.

Dat doet hij onder meer door de aanwezigen nog niet gepubliceerde versjes te laten beoordelen.

Gaandeweg ontdekken de belangstellenden dat hun mindset zich zodanig instelt, dat het einddoel van deze workshop: gezamenlijk een nieuw lichtgedicht schrijven, wordt bereikt.

Plezier staat voorop tijdens deze workshop die geheel in het teken staat van ‘Lol in het spelen met taal’.

Meer informatie is te vinden op Roberts website: www.robertbeernink.nl

Media

foto's